Јавне набавке

На основу члана 32. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

11000 Београд, Немањина 9

објављује

На основу члана 69. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

11000 Београд, Немањина 9

објављује

На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС'', број 50/2009)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

Београд, Немањина број 9

објављује

Позив за подношење понуде

у поступку јавнe  набавкe мале вредности добара број4/2013

 - набавка рачунара и штампача за потребе Врховног касационог суда

Обавештење о закљученим уговорима о јавним набавкама

Врховни касациони суд је у складу са спроведеним поступцима јавних набавки бр. 1/2012, 2/2012 и 3/2012, дана 18. јуна 2012. године закључио уговоре са најповољнијим понуђачима:

На основу члана 69. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

11000 Београд, Немањина 9

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Pages