Јавне набавке

Обавештење о закљученим уговорима о јавним набавкама

Врховни касациони суд је у складу са спроведеним поступцима јавних набавки бр. 1/2012, 2/2012 и 3/2012, дана 18. јуна 2012. године закључио уговоре са најповољнијим понуђачима:

На основу члана 69. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

11000 Београд, Немањина 9

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, 11000 Београд, Немањина 9

објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у поступку јавне  набавке добара мале вредности

Обавештавамо Вас да Врховни касациони суд, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности за агенцијске услуге, у вези са организацијом Саветовања судија Србије на Златибору, које ће бити одржано у термину од 09. до 11. октобра 2011. године.

На основу члана 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, 11000 Београд, Немањина 9, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у поступку јавне  набавке добара мале вредности број 3/2012

Pages