Јавни конкурси за попуњавање слободних радних места

 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД на основу члана 75 став 1, у вези са чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима, чл. 15 став 3, 17 став 3, 18 став 1, 19 став 3, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава јавни конкурс за

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Текст огласа „Јавни конкурс за попуњавање положаја и извршилачких радних места у Врховном касационом суду“ објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ у бр. 39 од 03. јуна 2011.године (од када се рачунају рокови за пријављивање).         

Текст огласа гласи:

Pages