Јавни конкурси за попуњавање слободних радних места

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ  СУД,  на  основу  чл. 45. став 1, 54, 55, 61. став 1 и 64. став 1 и 2  Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09),  чл. 15. став 2, 17. став 3,  20. став 1 и 2  и  21.

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, на основу чл. 55, 61. став 1. и 66. ст. 1. и 3. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), чл. 15. ст. 2. и 3, 17. став 3, 20. и 21.

 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД на основу члана 75 став 1, у вези са чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима, чл. 15 став 3, 17 став 3, 18 став 1, 19 став 3, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава јавни конкурс за

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Текст огласа „Јавни конкурс за попуњавање положаја и извршилачких радних места у Врховном касационом суду“ објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ у бр. 39 од 03. јуна 2011.године (од када се рачунају рокови за пријављивање).         

Текст огласа гласи:

Pages