Јавни конкурс за попуњавање слободних радних места - положаја и извршилачких радних места у Врховном касационом суду