Јелена Боровац, судија Врховног касационог суда

Јелена Боровац, судија Врховног касационог суда

Јелена Боровац, од оца Милосава, рођена је 1954. године у Сомбору. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1976. године а правосудни испит положила 1978. године.

У Окружном суду у Новом Саду била је судијски приправник од јануара 1977. године до јануара 1978. године. У Основном суду удруженог рада у Новом Саду је радила као стручни сарадник од децембра 1978. године до 15. новембра 1984. године. На функцији судије у Општинском суду у Новом Саду била је од 16. новембра 1984. године до 30. октобра 1995. године. Судија Окружног суда у Новом Саду била је у периоду од 1. новембра 1995. године до 15. априла 2003. године. На дужност судије Врховног суда Србије је ступила 16. априла 2003. године. Била је члан Првог сазива Високог савета од априла 2009. године до априла 2011. године.

На функцији судије Врховног касационог суда Србије је од 01. јануара 2010. године.

У току целе каријере радила је као судија у парничној реферади.

Објавила је већи број стручних радова из области грађанског права, била је предавач на семинарима из области облигационог права и парничног процесног права. Похађала је велики број семинара у земљи и иностранству из области људских права, интелектуалне својине, европског права, организације судства и медијације.

Говори енглески језик. Станује у Новом Саду.