26. Саветовање привредних судова у Републици Србији

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, обратио се на свечаном отварању традиционалног Саветовања привредних судова у Србији, 5. септембра 2018. године на Златибору.

„Квалитетним и савесним радом, судије привредних судова доприносе да привредно судство буде и ефикасније, чиме се даље, кроз обезбеђивање правне сигурности, ствара повољна клима за развој привредних активности друштва“, рекао је председник Врховног касационог суда.

Говорећи о спорним правним питањима, председник Милојевић је указао на то да је у привредној материји велики број спорних правних питања из материје извршења и обезбеђења и подсетио да Врховни касациони суд од ступања на снагу Закона о извршењу и обезбеђењу, пружа структурну подршку његовој примени, прикупљањем спорних правних питања насталих у примени и усклађивањем судске праксе.

Председник Врховног касационог суда је изразио наду да ће Саветовање допринети бољем квалитету рада и уједначавању судске праксе у поступању привредних судова.

На Саветовању,  које се одржава од 5. до 7. септембра 2018. године на Златибору, учествују и судије Грађанског одељења Врховоног касационог суда.