Годишње саветовање судија 2013 - Повећање поверења јавности у судство и Национални план за смањење броја старих предмета

Консултанти СПП-а (SPP)су одржали две презентације свим председницима судова о повећању поверења јавности у судство и о предложеном Националном плану за смањење броја старих предмета.

Др Марк Вест (Mark Vest), који је помогао при изради Комуникационе стратегије Високог савета судства, одржао је предавање о томе на који начин судови могу да повећају поверења јавности, осмисле активности којима ће се боље представити грађанима и унапреде јавност свог рада. Др Пим Алберс (Pim Albers) је уцесницима саветовања представио Нацрт националног плана за смањење броја старих предмета са стратешким циљем да се број старих нерешених предмета у Србији до 2018. године смањи за 80 процената, користећи методологију, која се у судовима који су сарађивали са СПП-ом показала успешном, а која је објашњена је у СПП-овом Водичу кроз најбоље примере из праксе; Мере за спречавање настанка су смањење броја старих предмета за судове у Србији.

УСАИД (USAID) Програм поделе власти (SPP) помогао је Врховном касационом суду у организацији годисњег саветовања за висе од 1000 судија у Врњаñкој бањи, од 6. до 9. октобра 2013. године. Главне теме биле су недавне новине везане за судску праксу и правно окружење, а саветовање су отворили министар правде Никола Селаковић и председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић. Међу осталим гостима били су припадници дипломатског кора, амбасадор ОЕБС-а (OEBS) у Србији Питер Буркхард (Piter Burkhard) и директор Канцеларије Савета Европе у Београду Антје Ротемунд (Antje Rotemund).