На Годишњем саветовању судија (SPP) представио Национални план за смањење старих предмета и план помоћи судовима да се боље представе у јавности

Ефикасност и јавност рада су главне теме најновије Националне стратегије реформе правосуђа у Србији чији је циљ да правда у држави постане једнака за све и свима подједнако доступна. Стратегија из 2013. дошла је након контроверзних реформи правосуђа из 2010. године, суочавања са великим бројем старих предмета, и поступка реизбора судија који је довео до тога да грађани изгубе поверење и у судове и у правосуђе у целини.

Како би помогао судству у Србији да се избори са великим бројем старих предмета и повећа поверење грађана у његов рад, УСАИД-ов Програм поделе власти (СПП) је израдио Национални план за смањење броја старих предмета и помогао партнерским судовима да направе Планове за повећање поверења грађана, док је Високи савет судства подржао у изради Комуникационе стратегије.

Високи савет судства је затражио да на Годишњем саветовању судија одржаном октобра месеца у Врњачкој Бањи, УСАИД-ов пројекат упозна судије са детаљима програма и тиме помогне судовима да се припреме за новине које их очекују. Детаљније