УСАИД (USAID) и Врховни касациони суд представили Јединствени програм решавања старих предмета у судовима Републике Србије

БЕОГРАД - 27. јануара 2014. године УСАИД (USAID) и Врховни касациони суд Републике Србије су, у просторијама Палате правде, председницима свих судова у земљи представили Јединствени програм решавања старих предмета у судовима Републике Србије.

Председник суда Драгомир Милојевић је представио програм по коме би број од 1,75 милиона старих предмета, са којима се судови у земљи већ дуго суочавају током наредних пет година требало да буде смањен за 80 одсто. “То можда јесте амбициозан циљ, али ћемо, ако судије буду вредно радиле, успети да га постигнемо”, поручио је председник суда Милојевић, подстичући председнике судова да употребе технике које су се већ показале успешним у десет пилот-судова са којима сарађује УСАИД (USAID).

У Јединственом програму решавања старих предмета у Републици Србији који је Врховни касациони суд израдио уз подршку УСАИД-овог (USAID) Програма поделе власти (СПП) наводе се четири групе мера за постизање циљева који се тичу смањења броја старих судских предмета: боља сарадња са спољним партнерима, унутрашње организационе мере, процедуралне мере и повећање степена поверења јавности у рад судова. Све ове мере су већ примењене током сарадње коју је УСАИД (USAID) остварио са пилот-судовима и у великој мери су допринеле убрзању рада на предметима. Примену програма пратиће Радна група коју је основао Врховни касациони суд. 

“Програм предвиђа смањење броја старих предмета брзином од 20 одсто годишње, а напредак ће пратити посебна радна група. То су стандарди ка којима би судови требало да стреме. Краћи поступци ће довести до повећаног степена поверења јавности у рад судства и допринети томе да окружење у Србији постане боље за оне који овде желе да инвестирају” изјавио је директор УСАИД-овог Програма поделе власти Брајан ЛеДјук. 

Стратешки циљ је да се у свим судовима Републике Србије број старих предмета, у складу са Националном стратегијом реформе правосуђа, до 2018. године смањи за 80 одсто – са 1.750.000 предмета, колико их је било 2013. на 350.000. УСАИД-ов (USAID). Програм поделе власти пружа помоћ судству Србије у његовим настојањима да ради ефикасније и да успешније излази у сусрет потребама грађана, тако што, између осталог, помаже у обуци судија на тему управљања предметима чиме се смањује број старих предмета и одуговлачење у судским поступцима.