Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 144 резултата)
 1. Рев2 2656/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2656/2023 / Датум: 06.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Милош Радојевић и Александар Милуновић, адвокати из..., про ...

 2. Рев 483/2023 3.1.4.9; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 483/2023 / Датум: 06.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље- противтужене АА из..., коју заступа пуномоћник Огњен Костић, адвокат из..., против туженог-про ...

 3. Рев2 3212/2022 3.6; 3.6.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3212/2022 / Датум: 30.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Витомир Виторовић, адвокат из..., против тужене ЈП „Пошта Србије“ Београд ...

 4. Рев 18318/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 18318/2023 / Датум: 30.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Миле Ранкић, адвокат из..., против туженог малолетног ББ, чи ...

 5. Р 191/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 191/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Петар Тодоровић, адвокат из..., против тужене Републике Србије- Високи савет ...

 6. Р 175/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 175/2023 / Датум: 30.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. из Београда, као правног следбеника ЈП „Електропривреда Србије“ Бе ...

 7. Рев2 4445/2022 3.7; забрана злостављања на раду (мобинг)

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 4445/2022 / Датум: 22.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из... и ЖЖ из..., чији је заједнички пуном ...

 8. Р1 360/2023 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 360/2023 / Датум: 26.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиоца „ДНН Капитал градња“ д.о.о...., чији је пуномоћник Тања Савић, адвокат из..., против туженог АА из..., чији је пу ...

 9. Рев 3062/2023 3.1.4.17.1; имовински односи супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3062/2023 / Датум: 26.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: др Илије Зиндовића, председника већа, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиoца АА из..., Република..., чији је пуномоћник Слободан Алексић, адвокат из..., против тужених ББ из..., чији је пуно ...

 10. Рев 16952/2023 3.1.4.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 16952/2023 / Датум: 20.07.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиoца АА из..., против тужене ББ из..., чији је пуномоћник Владета Станковић, адвокат из..., ради измене о ...

Pages