Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Рев2 1751/2023 3.5.9; 3.19.1.25.2; одлучивање о ревизији

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1751/2023 / Датум: 10.11.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Жељка Шкорића и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Гавра Димитријевић, адвокат из..., против туженог Јавног комунално ...

 2. Рев2 4400/2022 3.5.12

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 4400/2022 / Датум: 01.11.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Божур Лакетић, адвокат из..., против туженог „Air Serbia“ АД Београд, Нови ...

 3. Рев2 1863/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1863/2022 / Датум: 01.11.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужилаца AA из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Горан Видаковић, адвокат из..., против ту ...

 4. Рев 22829/2023 3.1.4.1.8

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 22829/2023 / Датум: 01.11.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Станковић, председника већа, Радославе Мађаров и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиоца Републике Србија, Основно јавно тужилаштво у Нишу, против тужене АА из..., коју заступа Никола Зл ...

 5. Гзз1 6/2023 3.19.1.25

  Грађанска материја / Уписници: Гзз1 / Бр. предмета: 6/2023 / Датум: 26.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиље Републике Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, коју заступа Државно правобранилаштво, ...

 6. Рев2 2007/2022 3.19.1.25.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2007/2022 / Датум: 20.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Жељка Шкорића и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Згређа, адвокат из..., против туженог „ШТАМПА СИСТЕМ“ д.о.о. из Новог Београд ...

 7. Рев2 3277/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3277/2022 / Датум: 20.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Жељка Шкорића и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Емил Лилић, адвокат из..., против Предузећа за услуге и шпедицију „Милшпед“ доо, Бео ...

 8. Р 253/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 253/2023 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парничном поступку тужиоца АА из..., чији су пуномоћнци Мирослав Тешић, Иван Тешић и Јелена Шуњеварић, адвокати из..., прот ...

 9. Р 186/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 186/2023 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милена Цолић, адвокат из..., против тужене Републике Србије – Виши суд у Београд ...

 10. Рев 9513/2022 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 9513/2022 / Датум: 18.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Матковић Стефановић и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Недељков, адвокат ...

Pages