Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 42 резултата)
 1. Рж1 р 27/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 27/2023 / Датум: 20.11.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 5. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/2015, 92/2023), у поступку заштите права на с ...

 2. Рж1 г 15/2023, Рж1 г 16/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 15/2023, 16/2023 / Датум: 15.11.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/2015), у поступку заштите права на суђење у р ...

 3. Рж1 г 13/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 13/2023 / Датум: 14.11.2023.

  Врховни суд у већу састављеном од судија Весне Субић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Јелене Ивановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Рајко Јелушић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разум ...

 4. Р4 г 10/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 10/2023 / Датум: 19.10.2023.

  Врховни суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року, предлагача АА из..., ББ из... и ВВ из..., које заступа пуномоћник Михаило Павловић, адвокат из..., одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету ...

 5. Рж1 г 11/2023 1.6.6.6; критеријуми за оцену дужине поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 11/2023 / Датум: 12.10.2023.

  Врховни суд, судија Марина Милановић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу члана 7.став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'', бр. 40/15), у поступку заштите права на суђење у разумном ро ...

 6. Р4 р 28/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 28/2023 / Датум: 21.09.2023.

  Врховни суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрза ...

 7. Рж1 у 127/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 127/2023 / Датум: 21.09.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из... бр..., чији је пуномоћник Владан Станојевић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 240/23 од 11.07.2023. године, у предмету заштите прав ...

 8. Р4 р 27/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 27/2023 / Датум: 19.09.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена годишњим распоредом послова на основу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), у поступку по приговору предлагача АА из..., чији је пуномоћн ...

 9. Рж1 у 113/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 113/2023 / Датум: 15.09.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул......., чији је пуномоћник Јелена Брадић, адвокат из...,......, одлучујући о жалби предлагача изјављеној због недоношења решења по приговору за убрзавање поступка донео је дана 15.09. ...

 10. Рж1 г 8/2023 1.6.6.2; 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 8/2023 / Датум: 01.09.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“, број 40/2015) у поступку заштите права на суђење у разумном року предлага ...

Pages