Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 36 резултата)
 1. Узп 181/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 181/2023 / Датум: 31.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Добриле Страјина и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,......, кога заступа Никола Живуловић, адвока ...

 2. Узп 151/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 151/2023 / Датум: 31.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Добриле Страјина и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,..., кога заступа Момчило Филиповић, адвокат ...

 3. Узп 95/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 95/2023 / Датум: 11.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства одбране Републике Србије, Војн ...

 4. Узп 138/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 138/2023 / Датум: 11.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Савеза јеврејских општина Србије, Београд, ...

 5. Узз 4/2023 4.1.2.7

  Управна материја / Уписници: Узз / Бр. предмета: 4/2023 / Датум: 11.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости АА из...,..., поднет ...

 6. Узп 149/2023 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 149/2023 / Датум: 11.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Града Ниша, Већа градске општине Медијана, ...

 7. Узп 115/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 115/2023 / Датум: 21.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Миљуш и Весне Субић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,...,......, чији је пуномоћник Татјан ...

 8. Узп 72/2023 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 72/2023 / Датум: 02.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Иване Ранђеловић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Фонда за хуманитарно право из Београда, Дечанска број ...

 9. Узп 90/2023 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 90/2023 / Датум: 02.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Иване Рађеновић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Фонда за хуманитарно право из Београда, Дечанска број ...

 10. Узп 91/2023 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 91/2023 / Датум: 02.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Иване Рађеновић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Фонда за хуманитарно право из Београда, Дечанска број ...

Pages