Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 10420 резултата)
 1. Прев 150/2020 3.4.2.1

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 150/2020 / Датум: 17.12.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Taтјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Радисав Станојевић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чи ...

 2. Рев2 3743/2019 3.1.2.15

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3743/2019 / Датум: 15.07.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Горан Брдар, адвокат из..., против тужене Републике Ср ...

 3. Рев 3231/2021 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3231/2021 / Датум: 01.07.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., општина..., чији је пуномоћник Гордана Ракочевић, адвокат из..., против туженог „ ...

 4. Рев 5286/2019 3.1.2.8.4.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5286/2019 / Датум: 01.07.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Звонко Лукић и Милан Косановић, адвокати у..., против тужене Републ ...

 5. Рев 2325/2020 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2325/2020 / Датум: 30.06.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Добриле Страјина, Бранислава Босиљковића и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александар Николић, адв ...

 6. Рев 2695/2019 3.1.2.43

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2695/2019 / Датум: 29.06.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Зоја Миленковић, адвокат из..., против тужене ...

 7. Рев 5455/2019 3.1.2.4.2; ништави уговори; 3.1.2.45; уговор о кредиту

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5455/2019 / Датум: 24.06.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Никола Томашевић, адвокат из..., против тужене Eurobank АД ...

 8. Рев2 1328/2021 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1328/2021 / Датум: 23.06.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Миодраг Алексић и Драгана Алексић, адвокати из.., против туженог „А ...

 9. Рев2 2663/2019 3.5.15.1; престанак радног односа- законски разлози

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2663/2019 / Датум: 18.06.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Енике Вег адвокат из..., п ...

 10. Рев2 2163/2019 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2163/2019 / Датум: 18.06.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Катарине Манојловић Андрић, Марине Милановић и Гордане Џакуле, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Драга ...

Pages