Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2715 резултата)
 1. Р1 617/2018 3.19.1.2 надлежност и састав суда

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 617/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Предраг Савић, адвокат из..., против противника предлагача ...

 2. Рев2 2824/2018 радно право; повреда на раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2824/2018 / Датум: 12.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александар Ружичић, адвокат из..., против тужено ...

 3. Рев1 14/2018 заједничка имовина супружника; хипотека

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 14/2018 / Датум: 12.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиља АА и ББ, обе из..., чији је заједнички пуномоћник адвокат Зоран Цветковић из. ...

 4. Рев2 2888/2018 радно право; накнада трошкова за долазак и одлазак са рада

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2888/2018 / Датум: 06.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АA из..., чији је пуномоћник Милош Влаховић, адвокат из..., против тужен ...

 5. Рев 5362/2018 издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5362/2018 / Датум: 29.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиље AA (раније АА1) из..., са боравиштем у..., чији је пуномоћник Горан Радановић, адвок ...

 6. Рев2 346/2018 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 346/2018 / Датум: 29.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., Општина..., чији је пуномоћник Драган Сокнић, адвокат из..., п ...

 7. Рев 4504/2018 лишење пословне способности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4504/2018 / Датум: 21.11.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у поступку предлагача АА из..., чији је пуномоћник Срђан Б. Спасић, адвокат из...., против противника предлагача ББ и ...

 8. Рев 3193/2018 суседско право

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3193/2018 / Датум: 07.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић, Божидара Вујичића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., општина..., чији је пуномоћник ...

 9. Рев2 1323/2018 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1323/2018 / Датум: 31.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Душан Обренчевић, адвокат ...

 10. Рев2 3177/2017 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3177/2017 / Датум: 31.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Драгомир Станисављевић адв ...

Pages