Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13555 резултата)
 1. Рев 4546/2021 3.1.4.9; 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4546/2021 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Jасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље – противтужене АА из..., чији је пуномоћник Марина Јовановић, адвокат из..., против ...

 2. Рев 498/2020 3.9.7.1; 3.9.7.2; 3.9.7.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 498/2020 / Датум: 09.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Мијатовић, адвокат из..., против туженог „ ...

 3. Рев 3675/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3675/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиоца ДОО ''Екоградња-пројект С.Г.'' из Ковина, кога у ревизијском поступку заступ ...

 4. Спп 2/2022 3.19.1.; 3.19.1.26.4

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 2/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 13594/20 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Трећег основног суда у Београду за решавање спорног правног питањ ...

 5. Спп1 1/2022 3.1.2.15.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 9936/21 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев за решавање спорног правног питања у предмету Привредног суда у Београду ...

 6. Рев 4134/2020 3.1.3.1; 3.1.4.17.1.1; 3.1.4.17.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4134/2020 / Датум: 20.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Љиљана Радић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ко ...

 7. Рев 4849/2020 3.1.1.2.1; јавна својина, државна својина; 3.1.1.2; својина

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4849/2020 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца- противтуженог Града Ниша, кога заступа Градско правобранилаштво, против тужен ...

 8. Рев 4679/2020 3.1.2.8.3; накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4679/2020 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Драгољуб Ђорђевић, адвокат из..., против тужене ББ из.. ...

 9. Рев 3740/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3740/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Маријана Тонић, адвокат из..., против туженог ВВ из.. ...

 10. Рев 1736/2020 3.1.2.8.3.2; обична штета и измакла корист

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1736/2020 / Датум: 07.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца Републичког фонда за здравствено осигурање, са седиштем у Београду, чији је пуномо ...

Pages