Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2662 резултата)
 1. Рев 1637/2017 облигационо право; стицање без основа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1637/2017 / Датум: 04.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца Града Пожаревца, кога заступа Градско јавно правобранилаштво из Пожаревца, против туженог ...

 2. Рев 4567/2018 породично право; издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4567/2018 / Датум: 26.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца мал. AA из..., кога заступа законски заступник мајка ББ из..., чији је пуномоћник Е ...

 3. Рев 4043/2018 породични закон; вршење родитељског права; измена одлуке

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4043/2018 / Датум: 26.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Милош Кораћевић, адвокат из..., против тужене ББ ...

 4. Рев 4358/2018 породично право; издржавање других сродника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4358/2018 / Датум: 26.09.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа старатељ Градског центра за социјални рад – Одељење..., ББ дипломирани пра ...

 5. Рев 1269/2017 облигационо право; проузроковање штете; одговорност због неправилног и незаконитог рада

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1269/2017 / Датум: 14.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Урош Тешмановић и Ђорђе Протић адвокати и ...

 6. Рев 2902/2018 одговорност за штету због неправилног и незаконитог рада предузећа, других правних лица и државних органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2902/2018 / Датум: 14.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Бисерке Живановић, Божидара Вујичића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Урош Теш ...

 7. Рев2 1298/2017 благовременост ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1298/2017 / Датум: 13.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Никола Јовић, адвокат из..., против тужене Р ...

 8. Рев 3656/2018 породично право; лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3656/2018 / Датум: 05.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиље AA из..., чији је пуномоћник Предраг Басарић, адвокат из..., против туженог ББ из.. ...

 9. Рев2 1756/2018 радно право; накнада штете (путни трошкови)

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1756/2018 / Датум: 05.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић, Божидара Вујичића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из …, чији је пуномоћник Милош Влаховић, адвокат из ...

 10. Рев 1872/2018 стандарди заштите људских права; право на имовину (заштита имовине)

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1872/2018 / Датум: 05.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Војин Биљић, адвокат из..., против тужене Републике ...

Pages