Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13869 резултата)
 1. Рев 498/2020 3.9.7.1; 3.9.7.2; 3.9.7.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 498/2020 / Датум: 09.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Мијатовић, адвокат из..., против туженог „ ...

 2. Рев 3884/2022 3.1.5.2.4; исељење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3884/2022 / Датум: 10.06.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић, др Илије Зиндовића, Татјане Матковић Стефановић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиоца Аеро клуб Београд, чији је пуномоћни ...

 3. Рев 2398/2020 3.1.4.17.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2398/2020 / Датум: 02.06.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Бранислав Глогоњац, адвокат из..., против туженог ББ ...

 4. Рев 1326/2021 3.19.1.25.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1326/2021 / Датум: 02.06.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА из... и ББ из..., које заступа пуномоћник Стеван Ж. Протић ...

 5. Рев2 2576/2020 3.5.6; радни однос на одређено време; 3.5.15.4.2; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2576/2020 / Датум: 25.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гордана Младеновић, адвокат из..., против тужене Фра ...

 6. Рев 6417/2021 3.1.2.13.1.5; право задржавања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6417/2021 / Датум: 25.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Гордана Примовић, адвокат из..., против туженог ББ из.. ...

 7. Рев 2539/2022, Рев 2557/2022 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев, Рев / Бр. предмета: 2539/2022, 2557/2022 / Датум: 25.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Небојша Радовић и Ивана Цуцић Петровић, адвокати из..., ...

 8. Рев 4171/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4171/2022 / Датум: 19.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Данијеле Николић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Војислав Љубеновић адвокат из ...

 9. Рев 4335/2022 3.19.2.2.5.1; расправљање заоставштине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4335/2022 / Датум: 18.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у ванпарничном предмету расправљања заоставштине пок. АА, бившег из..., одлучујући о ревизији завештајне наслед ...

 10. Рев1 2/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 2/2022 / Датум: 18.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Јелице Бојанић Керкез и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Петар Јанковић, адвокат из ...

Pages