Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2769 резултата)
 1. Рев2 1590/2018 радно право; колективни уговор; накнада штете; трошкови исхране

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1590/2018 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд и то судија Весна Поповић, председник већа, у правној ствари тужилаца АА  из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Ненад Зечевић, адвокат из..., против туженог ЈКП ВВ, чији је пуномоћник Александар Бојков, адвокат из..., ради ...

 2. Рев 4876/2018 неправилан рад државног органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4876/2018 / Датум: 13.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Влада Барањ, адвокат у..., против тужене ...

 3. Рев 1918/2019 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1918/2019 / Датум: 30.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председникa већа, Звезданe Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и др Драгише Б. Слијепчевића, чланова већа, у парници тужиље АА из, чији је пуномоћник Павле Виденовић, адвокат и ...

 4. Рев 2033/2019 предаја у посед

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2033/2019 / Датум: 29.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, сви из..., чији је заједнички пуномоћн ...

 5. Рев2 2419/2018 терет доказивања; накнада зараде и др.примања; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2419/2018 / Датум: 29.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић, Весне Субић, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужилаца AA из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД ...

 6. Р1 89/2018 3.20.1 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 89/2018 / Датум: 24.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у извршном предмету извршног повериоца Вишег суда у Београду, против извршног дужника АА из..., кога заступа Душан Пе ...

 7. Р1 264/2018 сукоб надлежности 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 264/2018 / Датум: 24.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца Општине Алексинац, коју заступа Правобранилаштво општине Алексинац, против туженог AA из..., чији ј ...

 8. Р1 479/2018 сукоб надлежности 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 479/2018 / Датум: 24.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Игњат Спасић, адвокат из..., против тужене „ББ“ АД..., чији је пуномоћ ...

 9. Рев 3319/2017 3.1.1.4.5 стицање својине грађењем

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3319/2017 / Датум: 24.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Велизар Цмиљанић, адвокат из..., против тужених ББ из... ...

 10. Р1 273/2019 надлежност

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 273/2019 / Датум: 23.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у предмету извршног повериоца Република Србија, Основно јавно тужилаштво у Јагодини, против извршног дужника АА и ...

Pages