Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7430 резултата)
 1. Спп 9/2020 3.5.9; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 9/2020 / Датум: 22.12.2020.

  ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ ЛАЗАРЕВАЦ ВЕЗА: П1 493/19 Извод из записника са VI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 22.12.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Лазаревцу за решавање спорног правног питања у предме ...

 2. Спп 4/2020 3.19.1.26.3; издавање платног налога

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 22.12.2020.

  ОСНОВНОМ СУДУ У ЈАГОДИНИ ЈАГОДИНА ВЕЗА: Пл. Бр. 401/2020 У поступку решавања спорног правног питања по захтеву Основног суда у Јагодини, на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 22.12.2020. године, усвојен је правни став који ће вам ...

 3. Спп 5/2020 3.19.1.26.3; издавање платног налога

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 5/2020 / Датум: 22.12.2020.

  ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ СОМБОР ВЕЗА: Пл. 122/20 Извод из записника са VI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 22.12.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Сомбору за покретање поступка решавања спорног правног пи ...

 4. Рев 5800/2018 3.1.4.17.1.2; заједничка имовина супружника; 3.1.1.17; хипотека

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5800/2018 / Датум: 17.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Велимир Лекић, адвокат из..., против тужени ...

 5. Рев2 3272/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3272/2020 / Датум: 16.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из... и ГГ из..., чији је заједнички пуномоћник Срђан Ал ...

 6. Рев 4989/2019 насиље у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4989/2019 / Датум: 12.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Дане Жигић, адвокат из..., против туженог ББ из... ...

 7. Рев2 554/2017 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 554/2017 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Катарине Манојловић Андрић, Добриле Страјина, Марине Милановић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужилаца АА из... и ББ из..., чији је пуномоћн ...

 8. Рев2 2201/2019 3.5.16.1; услови за судску заштиту

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2201/2019 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Добриле Страјина, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Милан Дробац и Ђорђе Дробац, адвокати из..., против ту ...

 9. Рев2 3135/2019 3.5.15.4.3; непоштовање радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3135/2019 / Датум: 03.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Петровић адвока ...

 10. Рев2 3385/2019 3.5.15.4.8; технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3385/2019 / Датум: 03.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Никола Јасика адвокат из..., против туже ...

Pages