Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3278 резултата)
 1. Рев 3822/2019 3.1.2.8.1.3 обл. пр.-за другог; 3.1.2.8.3.6 због смр., тел. пов. или ошт. здр.; 3.1.2.8.4.1 физ. бол.; 3.1.2.8.4.2 страх; 3.1.2.8.4.3 умањ. ж. акт.; 3.1.2.8.4.4 наруженост; 3.1.2.8.4.8 у сл. смр. или т. инв.

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3822/2019 / Датум: 14.11.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ обоје из..., чији су пуномоћници Милан Петровић и Ивана Ружичић адвокати из. ...

 2. Гзп1 20/2019 3.10.1.25.5; захтев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде

  Грађанска материја / Уписници: Гзп1 / Бр. предмета: 20/2019 / Датум: 14.11.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Смиљана Манасијевић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији ...

 3. Спп 8/2019 поступак за решавање СПП; 3.19.1.21 решење; 3.19.1.24.4 одлуке другостепеног суда

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 8/2019 / Датум: 12.11.2019.

  ОСНОВНИ СУД У НИШУ ВЕЗА: П 884/14 Извод из записника са XI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 12.11.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Нишу за заузимање правног става о спорном правном питању у предмету б ...

 4. Спп 5/2019 поступак за решавање СПП; 3.19.1.11

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 5/2019 / Датум: 12.11.2019.

  ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ ВЕЗА: П 568/17 Извод из записника са XI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 12.11.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог за покретање поступка решавања спорног правног питања у предмету Основног суда у П ...

 5. Рев 3339/2019 3.1.4.16. издржавање

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3339/2019 / Датум: 06.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Здравко Тодоровић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ч ...

 6. Прев 510/2019 3.1.1.1. право својине; 3.1.1.2.4. друштвена својина

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 510/2019 / Датум: 24.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници по тужби тужиoцa AA, Република...,..., чији је пуномоћник Марко Коњевић, ...

 7. Гзз1 25/2019 3.19.1.25.4. захтев за заштиту законитости

  Грађанска материја / Уписници: Гзз1 / Бр. предмета: 25/2019 / Датум: 23.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Зоране Делибашић, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., чији је пуномоћник Анђела Станишић, адвокат из..., против противника пред ...

 8. Рев 3590/2018 стицање својине грађењем

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3590/2018 / Датум: 03.10.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Живко Тешић и Миодраг ...

 9. Рев 3781/2019, Рев 3315/2019 заштита од насиља у породици- мере заштите; поступак у спору за заштиту од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев, Рев / Бр. предмета: 3781/2019, 3315/2019 / Датум: 03.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца Центра за социјални рад Владичин Хан, против туженог АА из села..., Општ ...

 10. Р 6380/2019 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6380/19 / Датум: 03.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Живко Дедовић, адвокат из..., против тужене Републике Срб ...

Pages