Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 389 резултата)
 1. Рж1 р 43/2020 1.6.6.5; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 43/2020 / Датум: 28.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у поступку предлагача АА из..., чији је пуномоћник Тодор Милошевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Беог ...

 2. Р4 г 25/2020 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 25/2020 / Датум: 23.12.2020.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача AA из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховног касационог суда Рев 2010/2020, након спроведеног испитн ...

 3. Рж1 г 34/2020 1.6.6.5; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 34/2020 / Датум: 17.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА, ББ, обе из... и ВВ из..., чији је пуномоћник Михајло Павловић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Ап ...

 4. Рж1 гп 15/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 15/2020, 16/2020 / Датум: 15.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача „Big apple“ д.о.о. Лазаревац, чији је пуномоћник Јаковљевић Јелена, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због ...

 5. Рж1 у 140/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 140/2020 / Датум: 11.12.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из...., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзавања поступка од 15.09.2020. године, донео је дана 11. ...

 6. Рж1 р 41/2020 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 41/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Тодор Милошевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући по жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Бео ...

 7. Рж1 р 42/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 42/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Мирослав Ивковић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суд ...

 8. Рж1 г 33/2020 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 33/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Владимир Петровић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог су ...

 9. Р4 у 3/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 у / Бр. предмета: 3/2020 / Датум: 08.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из..., ЖЖ из..., ЗЗ из..., ИИ из..., ЈЈ из... и КК из..., чији је заједнички пуномоћник Адамовска Мара, а пуномо ...

 10. Рж1 у 127/2020 1.6.6.4 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 127/2020 / Датум: 01.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА, из..., коју заступа као пуномоћник Предраг Кнежевић, адвокат из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4у 288/2020 од 29 ...

Pages