Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 502 резултата)
 1. Рж1 г 25/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 25/2021 / Датум: 04.10.2021.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Владимир Поповић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог с ...

 2. Рж1 г 24/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 24/2021 / Датум: 30.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Ненад Цвјетичанин, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 25.11.2020. године, донео је да ...

 3. Рж1 р 21/2021 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 21/2021 / Датум: 27.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Петар М. Бојовић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача због неодлучивања о приговору ради ...

 4. Рж1 гп 9/2021 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 9/2021 / Датум: 27.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача Привредно друштво АА доо из..., чији је пуномоћник Марко Вукша, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против ре ...

 5. Рж1 р 11/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 11/2021 / Датум: 17.09.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Татјане Матковић Стефановић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Татјане Миљуш, чланова већа, у предмету предлагача Чез Србија доо са седиштем у Београду, чији је пуномоћник Валентина Ђорђић ...

 6. Рж1 г 22/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 22/2021 / Датум: 16.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., коју заступа пуномоћник Предраг Станојевић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелаци ...

 7. Р4 г 22/2021 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 22/2021 / Датум: 14.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Данијела Николић, у предмету предлагача АА из... и ББ из..., чији је пуномоћник Миодраг Шинжар адвокат из..., одлучујући о приговору за убрзање поступка, донео је дана 14.09.2021. године, без испитног поступка Р Е Ш Е Њ Е ОДБ ...

 8. Рж1 г 18/2021 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 18/2021 / Датум: 06.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Тања Дуновић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 15.12.2020. го ...

 9. Рж1 г 21/2021 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 21/2021 / Датум: 06.09.2021.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена годишњим распоредом послова у складу са одредбом члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача: АА из..., чији је п ...

 10. Р4 г 21/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 21/2021 / Датум: 02.09.2021.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Миодраг Шинжар, адвокат из..., одлучујући о приговору за убрзање поступка у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, д ...

Pages