Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 230 резултата)
 1. Рж1 у 22/2020 1.6.6.7 правни лек за убрзање поступка; 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 22/2020 / Датум: 10.03.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., кога заступа као пуномоћник Младен Влашић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 381/2019 од 13.02 ...

 2. Р4 г 1/2020 1.6.6.7 правна средства за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 06.03.2020.

      Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., кога заступа Весна Јовановић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о приговору за убрзање поступка, донео је дана 06.03.2020. ...

 3. Рж1 у 16/2020 1 6 6 7 правни лекови за убрзање поступка 1 6 6 4 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 16/2020 / Датум: 24.02.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из... код..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 361/19 од 14.01.2020. године, у предмету заштите права на суђење у ...

 4. Рж1 у 19/2020 1 6 6 7 правни лекови за убрзање поступка 1 6 6 4 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 19/2020 / Датум: 24.02.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача Стечајна маса ЗЗ „АА“ у стечају,... –..., ул.... број.., коју заступа као пуномоћник Нинослав Комлушки, адвокат из..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављено ...

 5. Рж1 гп 1/2020 1.6.6.4; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 18.02.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача „AA“ АД... из..., ул...., кога заступају Мирослав Тешић и Иван Тешић, адвокати из..., ул...., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жал ...

 6. Рж1 у 141/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.3 приоритетни предмети

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 141/2019 / Датум: 10.02.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из... –..., кога заступа као пуномоћник Марина Мијатовић, адвокат из..., ул......./..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 265/19 од ...

 7. Рж1 у 4/2020 1. 6. 6. 7 правна средства за убрзање поступка; 1. 6. 6 6.3 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 07.02.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број.., кога заступа као пуномоћник Владимир М. Поповић, адвокат из..., ул.... број../.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног су ...

 8. Рж1 г 1/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 06.02.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача AA из..., ул.... бр...., кога заступа Драгослав Димитријевић, адвокат из..., ул.... бр...., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби ...

 9. Рж1 у 160/2019 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.5. целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 160/2019 / Датум: 28.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., коју заступа пуномоћник Иво Јоксимовић, адвокат из..., ул.... бр..., поштански фах..,..., одлучујући о жалби предлагача поднетој про ...

 10. Рж1 у 10/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 10/2020 / Датум: 27.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 331/2019 од 13.12.2019. године, донео је дана 27.01.2020. године ...

Pages