Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 195 резултата)
 1. Рж1 у 83/2019 правни лекови за убрзање поступка; значај случаја за подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 83/2019 / Датум: 02.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из..., ул.... број.., чији је пуномоћник Михаило Павловић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 163/2019 од 06.0 ...

 2. Рж1 у 37/2019 правни лекови за убрзање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 37/2019 / Датум: 01.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 4/19 од 07.02.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је дана ...

 3. Рж1 у 41/2019 правни лекови за убрзање поступка; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 41/2019 / Датум: 01.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 3/19 од 07.02.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, ...

 4. Рж1 у 68/2019 правни лекови за убрзање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 68/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Миодраг Игњатовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 67/2019 од 18.04.2019. године, у пр ...

 5. Рж1 у 79/2019 правни лек за убрзаање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 79/2019 / Датум: 25.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 147/2019 од 22.05.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумн ...

 6. Рж1 у 80/2019 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 80/2019 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр.., чији је пуномоћник Милица Спасојевић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног су ...

 7. Рж1 у 74/2019 правни лек убрзање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 74/2019 / Датум: 19.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,......, кога заступа пуномоћник Миодраг Игњатовић, адвокат из...,......, одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 86/19 од 25.04.2019. ...

 8. Рж1 у 45/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.3 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 45/2019 / Датум: 20.05.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,......, кога заступа као пуномоћник Александар Олинек, адвокат из...,......, одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 12/19 од 05.03.20 ...

 9. Рж1 у 23/2019 правни лекови за убрзање поступка; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 23/2019 / Датум: 07.05.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 338/2018 од 18.01.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумн ...

 10. Рж1 у 32/2019 понашање суда (релевантних власти)

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 32/2019 / Датум: 13.03.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Николета Вученовић, адвокат из...,... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 330/18 од 04.02.2019. год ...

Pages