Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 739 резултата)
 1. Р4 г 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 17.03.2023.

  Врховни касациони суд, председник суда судија Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзавања поступка у предмету Врховног касационог суда Рев 18 ...

 2. Р4 р 17/2023 1.6.6.2

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 17/2023 / Датум: 16.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова, у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/15), у поступку заштите права на с ...

 3. Р4 р 3/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 3/2023 / Датум: 10.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., коју заступа пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховно ...

 4. Р4 р 8/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 8/2023 / Датум: 10.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Мирољуб Трајковић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врхо ...

 5. Р4 р 4/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 4/2023 / Датум: 10.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховно ...

 6. Рж1 г 3/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 3/2023 / Датум: 10.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Предраг Филиповић адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Новом Саду Р4 г 6/22 од 18.01.2023. године ...

 7. Р4 р 2/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 2/2023 / Датум: 10.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховно ...

 8. Р4 г 2/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 2/2023 / Датум: 07.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова, у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), у предмету заштите права на суђење у разумном року ...

 9. Р4 р 7/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 7/2023 / Датум: 07.03.2023.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова, у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), у предмету заштите права на суђење у разумном року ...

 10. Р4 р 207/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 207/2022 / Датум: 27.02.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзање поступка у предмету ...

Pages