Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 597 резултата)
 1. Рж1 р 183/2022, Рж1 р 185/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 183/2022, 185/2022 / Датум: 17.06.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда судија Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Петар Бојовић, адвокат из..., Поштански фах...,......, у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби ...

 2. Рж1 р 175/2022, Рж1 р 178/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 175/2022, 178/2022 / Датум: 15.06.2022.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року, предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Петар Бојовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због неодлучивања о приговору ради уб ...

 3. Рж1 р 164/2022, Рж1 р 171/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 164/2022, 171/2022 / Датум: 15.06.2022.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року, предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Петар Бојовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због неодлучивања о приговору ради уб ...

 4. Рж1 р 165/2022, Рж1 р 173/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 165/2022, 173/2022 / Датум: 15.06.2022.

  Врховни касациони суд, судија Бранка Дражић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Петар М. Бојовић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној због неодлучивања по приговору ра ...

 5. Рж1 р 174/2022, Рж1 р 177/2022 1.6.6.2; 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп, Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 174/2022, 177/2022 / Датум: 14.06.2022.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'', бр. 40/2015), у поступку заштите права на ...

 6. Рж1 гп 1/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 09.06.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда судија Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., ББ из..., ул.... бр..., ВВ из..., ул.... и ГГ из..., ул.... бр..., чији је заједнички пуномоћник Ивица Костић, адвокат из..., ул.... бр..., ради з ...

 7. Рж1 г 7/2022 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 7/2022 / Датум: 26.05.2022.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Драгослав Димитријевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући по жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суд ...

 8. Рж1 у 55/2022 1.6.6.6.2; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 55/2022 / Датум: 25.05.2022.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,... улица број.., чији је пуномоћник Слободан Јеремић, адвокат из..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 45/22 о ...

 9. Рж1 к 2/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2022 / Датум: 25.05.2022.

  Врховни касациони суд, судија Невенка Важић, у предмету предлагача АА и ББ из..., улица... број.., одлучујући о жалби предлагача, изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Р4-К 1/22 од 05.04.2022. године, у предмету заштите права на суђење у ра ...

 10. Рж1 г 8/2022 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 8/2022 / Датум: 24.05.2022.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова на основу одредбе члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/15), у поступку заштите права на с ...

Pages