Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 205 резултата)
 1. Рж1 у 120/2019 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 120/2019 / Датум: 24.09.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Срђан Поповић, адвокат из...,... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у ...

 2. Рж1 р 26/2019 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 26/2019 / Датум: 28.08.2019.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у предмету предлагача АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Маја Рамовић, адвокат из..., у предмету заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против р ...

 3. Рж1 у 86/2019 правни лек за убрзање поступка; значај случаја за подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 86/2019 / Датум: 19.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 120/19 од 03.06.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном ро ...

 4. Рж1 у 93/2019 правни лекови за убрзање поступка; хитност

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 93/2019 / Датум: 19.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...../.., кога заступа као пуномоћник Никола Лековић, адвокат из...,../.., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 153/2019 од 12.0 ...

 5. Рж1 у 96/2019 правни лекови за убрзање поступка; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 96/2019 / Датум: 19.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Предраг Кнежевић, адвокат из..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 155/2019 од 06.06.2019. ...

 6. Рж1 р 21/2019 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 21/2019 / Датум: 10.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у правној ствари предлагача АА из Београда, ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Р4р број 22/19 од 10.06.2019. г ...

 7. Рж1 г 14/2019 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 14/2019 / Датум: 03.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у правној ствари предлагача АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД и малолетног ЂЂ, чији је законски заступник мајка ДД, сви из..., а пуномоћници Мирослав Тешић и Иван Тешић, адвокати из..., ради заштите права на суђење у ра ...

 8. Рж1 у 58/2019 правни лекови за убрзање поступка; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 58/2019 / Датум: 03.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 56/19 од 09.04.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је дан ...

 9. Рж1 у 83/2019 правни лекови за убрзање поступка; значај случаја за подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 83/2019 / Датум: 02.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из..., ул.... број.., чији је пуномоћник Михаило Павловић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 163/2019 од 06.0 ...

 10. Рж1 у 37/2019 правни лекови за убрзање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 37/2019 / Датум: 01.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 4/19 од 07.02.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је дана ...

Pages