Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 730 резултата)
 1. Р4 р 207/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 207/2022 / Датум: 27.02.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзање поступка у предмету ...

 2. Р4 р 211/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 211/2022 / Датум: 14.02.2023.

  Врховни касациони суд, судија Бранка Дражић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзавања поступка у предмету Врховног кас ...

 3. Рж1 гп 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 03.02.2023.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Драгана Ђилас, адвокати из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предл ...

 4. Рж1 гп 279/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 279/2022 / Датум: 31.01.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда Р4 П ...

 5. Рж1 г 18/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 18/2022 / Датум: 30.01.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Рајко Јелушић, адвокат из..., ради заштите права на суђе ...

 6. Рж1 г 19/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 19/2022 / Датум: 27.01.2023.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року, предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Анита Н. Турковић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због неодлучивања о приговору рад ...

 7. Рж1 р 214/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 214/2022 / Датум: 27.01.2023.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року, предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Анита Н. Турковић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у ...

 8. Р4 р 204/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 204/2022 / Датум: 24.01.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзање поступка, у предмету ...

 9. Р4 р 221/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 221/2022 / Датум: 24.01.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Весна Субић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзање поступка, у предмету ...

 10. Рж1 г 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 17.01.2023.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Иван Мицић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача због неодлучивања о приговору ради убрзавања поступка у предмет ...

Pages