Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 434 резултата)
 1. Узп 369/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 369/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Биљане Драгојевић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,..., коју заступа пун ...

 2. Узп 383/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 383/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Биљане Драгојевић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,..., кога заступа пун ...

 3. Узп 391/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 391/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Биљане Драгојевић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из села...,..., коју заступ ...

 4. Узп 403/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 403/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., улица..., кога заступа ...

 5. Узп 354/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 354/2018 / Датум: 20.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., кога заступа ...

 6. Узп 378/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 378/2018 / Датум: 20.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства правде Реп ...

 7. Узп 379/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 379/2018 / Датум: 20.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Секретаријата за соција ...

 8. Узп 350/2018 захтев за преиспитивање; обавезност пресуде

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 350/2018 / Датум: 13.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., и ББ из... ...

 9. Узп 352/2018 захтев за преиспитивање судксе одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 352/2018 / Датум: 13.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога засту ...

 10. Узп 356/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 356/2018 / Датум: 13.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., и ББ из... ...

Pages