Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 622 резултата)
 1. Уж 3/2022 4.1.2.7; ванредна правна средства

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 3/2022 / Датум: 23.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући по жалби АА из..., ул...., изјављеној пр ...

 2. Узп 143/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 143/2022 / Датум: 29.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога заступа ...

 3. Узп1 1/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 29.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву "Паланка промет” д.о. ...

 4. Узп 167/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 167/2022 / Датум: 15.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,......,......, ко ...

 5. Узп 249/2021 4.1.1.12.1; 4.2.1.2

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 249/2021 / Датум: 08.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву „SERBIA ZIJIN BOR COPPER“ ...

 6. Узп 151/2022 4.1.1.4.2; рокови; 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 151/2022 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., коју заступа ...

 7. Узп 265/2021 4.1.2.7.2; понављање управно-судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 265/2021 / Датум: 25.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., кога зас ...

 8. Узп 93/2022 4.1.2.1.3.1; тужилац; 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 93/2022 / Датум: 18.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Марине Милановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., ул.... бр..., ...

 9. Узп 7/2022 4.2.7; заштита права стечајних управника

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 7/2022 / Датум: 18.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Марине Милановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., ул.... бр..., ...

 10. Узп 128/2022 3.5.15.4

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 128/2022 / Датум: 25.02.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву „TALIЈA N&R“ ДОО Београд, Рада Неим ...

Pages