Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 450 резултата)
 1. Прзз 6/2019 захтев за заштиту законитости; застарелост покретања и вођења прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2019 / Датум: 04.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законит ...

 2. Узп 127/2019 захтев за преиспитивање судских одлука

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 127/2019 / Датум: 28.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., поднетом преко пуном ...

 3. Прзз 5/2019 надлежност; захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 5/2019 / Датум: 21.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законит ...

 4. Узп 95/2019 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 95/2019 / Датум: 07.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., улица... број..., чији је пун ...

 5. Узп 61/2019 захтев за преиспитивање издавање посебних дозвола

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 61/2019 / Датум: 07.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства унутрашњих по ...

 6. Узп 86/2019 захтев за преиспитивање

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 86/2019 / Датум: 07.03.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући по тужби АА из...,......,..., за понављање поступк ...

 7. Узп 397/2018 доношење решења уместо управног органа

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 397/2018 / Датум: 28.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,... број..., кога ...

 8. Узп 410/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 410/2018 / Датум: 07.02.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником суда Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву ''AA'' ДОО, ...

 9. Узп1 19/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке; враћање имовине физичким лицима

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 19/2018 / Датум: 07.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Агенције за реституциј ...

 10. Узп 176/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 176/2018 / Датум: 31.01.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,......, чији је пуномоћник ...

Pages