Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8275 резултата)
 1. Кзз 1269/2018 поступање судије који се мора изузети

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1269/2018 / Датум: 20.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радимиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксанов ...

 2. Кзз 1282/2018 одбијен ззз; непостојање елемената крив. дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1282/2018 / Датум: 20.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Maje Ковачевић Томић, Соње Павловић и Mирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксанови ...

 3. Кзз 1199/2018 недозвољени доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1199/2018 / Датум: 06.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Maje Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксано ...

 4. Кзз 1208/18 усвојен ззз; одбијена оптуж.; прекорачење опт. акта; утврђена застарелост к.дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1208/18 / Датум: 06.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксано ...

 5. Рж1 у 86/2019 правни лек за убрзање поступка; значај случаја за подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 86/2019 / Датум: 19.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 120/19 од 03.06.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном ро ...

 6. Рж1 у 93/2019 правни лекови за убрзање поступка; хитност

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 93/2019 / Датум: 19.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...../.., кога заступа као пуномоћник Никола Лековић, адвокат из...,../.., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 153/2019 од 12.0 ...

 7. Рж1 у 96/2019 правни лекови за убрзање поступка; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 96/2019 / Датум: 19.07.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Предраг Кнежевић, адвокат из..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 155/2019 од 06.06.2019. ...

 8. Рев 665/2017 испуњење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 665/2017 / Датум: 19.07.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гордана Михаиловић, адвокат из..., против туженог ББ из.. ...

 9. Рев 786/2017 накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 786/2017 / Датум: 11.07.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Живић Кнежевић, адвокат из..., против тужених Гр ...

 10. Рев2 2725/2018 накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2725/2018 / Датум: 10.07.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића, Лидије Ђукић, Божидара Вујичића и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у правноj ствари тужилаца АА из..., ул.... број../.. и ББ из..., ул...., које ...

Pages