Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11306 резултата)
 1. Рев2 1597/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1597/2019 / Датум: 25.12.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Бранка Станића, др Драгише Б. Слијепчевића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., ББ из... и ВВ из..., чији су пуном ...

 2. Рж1 у 31/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 31/2020 / Датум: 26.05.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., улица... бр..., кога заступа као пуномоћник Вера Биљетина, адвокат из...,... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 390/1 ...

 3. Р4 р 4/2020 1.6.6.2 разуман рок- грађански поступци

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзавање поступка у предмету Врховно ...

 4. Рж1 у 163/2019 1.6.6.7. Правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.3 Понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 163/2019 / Датум: 20.05.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., улица..., одлучујући о жалби предлагача поднетој због непредузимања наложених процесних радњи, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је дана 20.0 ...

 5. Рж1 у 32/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6 критеријуми за оцену дужине поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 32/2020 / Датум: 20.05.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из...,... бр..../..., ББ из...,... бр.... и ВВ из...,... бр..../..., које заступа као пуномоћник Иван Максимовић, адвокат из...,......, канцеларија бр...., одлучујући о ж ...

 6. Рж1 у 13/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 13/2020 / Датум: 20.05.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из... бр..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзавања поступка од 21.10.2019. године, донео је 20.05.2020. године Р Е Ш Е Њ Е ОДБИ ...

 7. Рев2 1535/2019 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1535/2019 / Датум: 15.05.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, др Илије Зиндовића, Татјане Матковић Стефановић, Бранка Станића и Татјане Миљуш, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из...,..., чији је пуномоћник Сла ...

 8. Рев2 2926/2017 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2926/2017 / Датум: 14.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Жељко Комазец, адвокат из..., против туженог... к ...

 9. Рев 35/2020 3.1.2.8.4.7 повреда слободе; нематеријална штета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 35/2020 / Датум: 13.05.2020.

      Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., ...

 10. Рев 1435/2020 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1435/2020 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Божидара Вујичића и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгана Ђилас, адвок ...

Pages