Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7137 резултата)
 1. Кзз 782/2018 одбачај захтева за заштиту законитости

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 782/2018 / Датум: 12.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Маје Ковачевић Томић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљ ...

 2. Кд 104/2018 делегација надлежности

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 104/2018 / Датум: 12.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћ ...

 3. Кд 101/2018 делегација надлежности- к.д. чл. 238 КЗ

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 101/2018 / Датум: 11.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Зорицом Стојковић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кр ...

 4. Узп 89/2018 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 89/2018 / Датум: 11.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Привредног друштва '&# ...

 5. Кзз 777/2018 одбачен ззз; неблаговремен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 777/2018 / Датум: 10.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном посту ...

 6. Кзз 786/2018 одбијен захтев; непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 786/2018 / Датум: 10.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кр ...

 7. Кзз 788/2018 одбачен ззз; неблаговремен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 788/2018 / Датум: 10.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном посту ...

 8. Кзз 798/2018 одбачај; чињенично стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 798/2018 / Датум: 10.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предм ...

 9. Рев2-уз 1/2018 узбуњивачи; узбуњивање забрана стављања у неповољнији положај; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2-уз / Бр. предмета: 1/2018 / Датум: 05.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Анђелија Васић, адвокат ...

 10. Узп 149/2018 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 149/2018 / Датум: 05.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву АА,..., поднетом преко пуномоћника Бо ...

Pages