Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7225 резултата)
 1. Кд 144/2018 делегација надлежности

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 144/2018 / Датум: 26.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичн ...

 2. Прзз 13/2018 прекршај- трошкови

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 13/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 3. Прзз 15/2018 прекршај- трошкови

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 15/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 4. Кзз 829/2018 одбачај; неблаговремен захтев

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 829/2018 / Датум: 11.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као запи ...

 5. Кзз 810/2018 одбачај; неовлашћено лице

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 810/2018 / Датум: 11.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић- Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као зап ...

 6. Кзз 841/2018 одбачај-није коришћен редован правни лек

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 841/2018 / Датум: 11.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић- Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као зап ...

 7. Кзз 862/2018 одбачај; недозвољен разлог; чињенично стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 862/2018 / Датум: 11.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као запи ...

 8. Кзз 871/2018 одбачај; чињ. стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 871/2018 / Датум: 11.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као запи ...

 9. Кзз 895/2018 одбачај; недозвољен разлог; 438 ст. 2 тач. 2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 895/2018 / Датум: 11.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као запи ...

 10. Кзз 898/2018 к.д. лака телесна повреда; одбачен захтев

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 898/2018 / Датум: 05.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у кривично ...

Pages