Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11204 резултата)
 1. Рев2 1597/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1597/2019 / Датум: 25.12.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Бранка Станића, др Драгише Б. Слијепчевића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., ББ из... и ВВ из..., чији су пуном ...

 2. Рев2 2926/2017 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2926/2017 / Датум: 14.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Жељко Комазец, адвокат из..., против туженог... к ...

 3. Рев 35/2020 3.1.2.8.4.7 повреда слободе; нематеријална штета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 35/2020 / Датум: 13.05.2020.

      Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., ...

 4. Узп 101/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 101/2020 / Датум: 12.05.2020.

        Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., поднетом преко ...

 5. Рев2 347/2019 3.5.16.2; рокови за заштиту права

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 347/2019 / Датум: 13.03.2020.

  Врховни касациони суд, судија Звездана Лутовац, председник већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Немања Лукић, адвокат из..., против тужене Републике Србије-Министарство унутрашњих послова, чији је заступник Државно правобранилаштво из Беог ...

 6. Рев 839/2020 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 839/2020 / Датум: 11.03.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., прот ...

 7. Рев 1125/2020 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија 3.19.1.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1125/2020 / Датум: 11.03.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., про ...

 8. Р 48/2020 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 48/2020 / Датум: 11.03.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из.., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из... и ЖЖ из..., чији је за ...

 9. Рев 566/2020 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 566/2020 / Датум: 11.03.2020.

      Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат и ...

 10. Рев 1020/2020 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3; посебна ревизија; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1020/2020 / Датум: 11.03.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., против ...

Pages