Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 26459 резултата)
 1. Рев2 3067/2021 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3067/2021 / Датум: 08.12.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гордана Јовановић, адвокат из..., против тужене Репу ...

 2. Р 177/2022 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 177/2022 / Датум: 07.09.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против тужене Републике Србије, Високи савет судства, Први основни суд у Београду, ...

 3. Рев 6293/2021 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6293/2021 / Датум: 18.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Марине Милановић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., Општина..., чији је пуномоћник Ненад Манић, адвокат из ...

 4. Прев 894/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 894/2022 / Датум: 13.07.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић, Татјане Миљуш, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Пролеће ДОО Врање, чији је п ...

 5. Рж1 г 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2023 / Датум: 17.01.2023.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Иван Мицић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача због неодлучивања о приговору ради убрзавања поступка у предмет ...

 6. Р4 р 205/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 205/2022 / Датум: 11.01.2023.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., ул.... бр... прилаз.., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ...

 7. Кд 315/2022 надлежност и састав суда; одбијен предлог

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 315/2022 / Датум: 04.01.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирољуба Томића, председника већа, Татјане Вуковић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела угрожавање сиг ...

 8. Рж1 у 189/2022 1.6.6.6.2; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 189/2022 / Датум: 29.12.2022.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из... број.., коју као пуномоћник заступа Петар Бојовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 407/22 од 09.12.2022. годи ...

 9. Рев 5988/2021 3.1.2.19; вишеструка продаја

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5988/2021 / Датум: 29.12.2022.

  Врховни касациони суд, председник већа – судија Добрила Страјина, у парници тужиље AA из..., чији је пуномоћник Татјана Хаџи Лазаревић, адвокат из..., против тужених ''Projekt immobile'' д.о.о. Београд, чији је пуномоћник Вера Ачански, ...

 10. Рж гп 1/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж гп / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 28.12.2022.

  Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача 1. АА из..., 2. ББ из..., 3. ВВ из..., 4. ГГ из..., 5. ДД из..., 6. ЂЂ из..., које све заступа Нермин Ајдиновић, адвокат из..., о ...

Pages