Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 23663 резултата)
 1. Кзз 343/2021 2.4.1.8.1; 2.4.1.22.1.2.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 343/2021 / Датум: 30.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Невенке Важић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 2. Рев 4546/2021 3.1.4.9; 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4546/2021 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Jасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље – противтужене АА из..., чији је пуномоћник Марина Јовановић, адвокат из..., против ...

 3. Рев 7000/2021 3.1.2.13.1.3; затезна камата; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7000/2021 / Датум: 18.11.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Катарине Манојловић Андрић и Марине Милановић чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ и ГГ, сви из села..., насеље..., Општи ...

 4. Рев 498/2020 3.9.7.1; 3.9.7.2; 3.9.7.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 498/2020 / Датум: 09.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Мијатовић, адвокат из..., против туженог „ ...

 5. Спп 2/2022 3.19.1.; 3.19.1.26.4

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 2/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 13594/20 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Трећег основног суда у Београду за решавање спорног правног питањ ...

 6. Спп1 1/2022 3.1.2.15.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 9936/21 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев за решавање спорног правног питања у предмету Привредног суда у Београду ...

 7. Рж1 г 6/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 6/2022 / Датум: 04.05.2022.

  Врховни касациони суд, судија Бранка Дражић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача AA из..., чији је пуномоћник Стана Младеновић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача због неодлучивања по приговору предлагача ради убрзања п ...

 8. Рж1 у 51/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 51/22 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда судија Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Игор В. Јањић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзавања поступка у пре ...

 9. Рж1 р 158/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 158/22 / Датум: 19.04.2022.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року, предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Петар Бојовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Беог ...

 10. Рж1 р 129/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 129/22 / Датум: 18.04.2022.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року, предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Зоран Ковачевић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због неодлучивања о приговору ради ...

Pages