Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13116 резултата)
 1. Рев 1963/2019 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1963/2019 / Датум: 22.10.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, др Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужилаца AA, ББ и ВВ, свих из..., чији је заједнички п ...

 2. Рев 4287/2020 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4287/2020 / Датум: 07.10.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље – противтужене АА из..., чији је пуномоћник Јасмина Милутиновић, адвокат из..., против тужених ББ ...

 3. Рж1 у 110/2020 1.6.6.7; Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 110/2020 / Датум: 05.10.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА,..., чији је пуномоћник Предраг Кнежевић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 286/2020 од 19.0 ...

 4. Р4 г 24/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 24/20 / Датум: 02.10.2020.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић у предмету предлагача АА, из..., насеље..., ул.... број.., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзавање поступка у предмету Врховног касационог суда Рев 5015 ...

 5. Кзз 1098/2020 одбијен ззз; изузеће судије; 438 ст. 1 тач. 4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1098/2020 / Датум: 01.10.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгићевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгомира Милојевића, Милунке Цветковић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем ...

 6. Рев 3989/2020 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3989/2020 / Датум: 01.10.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиоца малолетне АА из..., чији је законски заступник мајка ББ из..., чији је пуно ...

 7. Рев 1052/2020 3.1.2.5.2; неиспуњење уговора; 3.1.2.16.5; солидарне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1052/2020 / Датум: 01.10.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславe Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, коју заступа пуномоћник Драган ...

 8. Рев 3261/2020 3.1.4.16.4; издржавање детета, родитеља и других сродника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3261/2020 / Датум: 01.10.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Предраг Милојевић, адвокат из..., против тужене ББ из... ...

 9. Р4 р 8/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 8/2020 / Датум: 30.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача АА, ББ, ВВ, свих из..., ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, свих из..., ЖЖ из..., ЗЗ и ИИ, обојице из..., ЈЈ из..., КК из..., ЛЛ из..., ЉЉ из..., ММ из..., НН из..., ЊЊ из..., ОО из..., ПП из РР... и СС, ...

 10. Рж1 г 16/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 16/2020 / Датум: 30.09.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Радослава Петровића, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., чији је пуномоћник Славица Нешић, адвокат из..., ради заштите пра ...

Pages