Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 28991 резултата)
 1. Рев2 3067/2021 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3067/2021 / Датум: 08.12.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гордана Јовановић, адвокат из..., против тужене Репу ...

 2. Рев 2111/2022 3.19.1.25.1.4; 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2111/2022 / Датум: 27.10.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића, Мирјане Андријашевић, Драгане Миросављевић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из... и ГГ из..., чији је пуномоћник ...

 3. Рев 19554/2022 3.1.2.8.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 19554/2022 / Датум: 20.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Мирјане Андријашевић, Добриле Страјина и Драгане Миросављевић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Гашић, адвокат из.. ...

 4. Р 177/2022 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 177/2022 / Датум: 07.09.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против тужене Републике Србије, Високи савет судства, Први основни суд у Београду, ...

 5. Кзз Пр 22/2023 право на одбрану; 2.5.8.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 22/2023 / Датум: 05.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Милене Рашић и Александра Степановића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у прекршајном предмету окривље ...

 6. Рев 6293/2021 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6293/2021 / Датум: 18.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Марине Милановић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., Општина..., чији је пуномоћник Ненад Манић, адвокат из ...

 7. Р 179/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 179/2023 / Датум: 17.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Марине Милановић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Весне Станковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Нинослав Мајачић, адвокат из...–..., против туженог В ...

 8. Прев 894/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 894/2022 / Датум: 13.07.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић, Татјане Миљуш, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Пролеће ДОО Врање, чији је п ...

 9. Кзз 167/2023 апсолутна застарелост; benefitium cohaesionis

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 167/2023 / Датум: 05.07.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Гордане Којић, Светлане Томић Јокић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничаре ...

 10. Кс 13/2023 одбацује се

  Кривична материја / Уписници: Кс / Бр. предмета: 13/2023 / Датум: 29.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због прекршаја по ставу 9. члана 2 ...

Pages