Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7111 резултата)
 1. Рев2-уз 1/2018 узбуњивачи; узбуњивање забрана стављања у неповољнији положај; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2-уз / Бр. предмета: 1/2018 / Датум: 05.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Анђелија Васић, адвокат ...

 2. Кзз 734/2018 правни континуитет; чл. 238 и чл. 223 КЗ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 734/2018 / Датум: 27.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записнича ...

 3. Кзз 732/2018 неовлашћено лице

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 732/2018 / Датум: 26.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић- Томић, Соње Павловић и Радослaва Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као з ...

 4. Рев 3629/2018 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3629/2018 / Датум: 21.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Миломира Николића, председника већа, Добриле Страјина и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА, из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., против ту ...

 5. Рев 2373/2016 облигационо право; уговор о кредиту; раскидање или измене уговора због промењених околности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2373/2016 / Датум: 21.06.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већa, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Мирослав Рњаковић, адвокат из..., против ту ...

 6. Кзз 677/2018 потврђене оптужнице; одбачај; нема прописан садржај

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 677/2018 / Датум: 21.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Милунке Цветковић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као записничарем, у кр ...

 7. Кзз 671/2018 к.д. увреда; одбачен захтев; неовлашћено лице

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 671/2018 / Датум: 20.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у ...

 8. Кзз 700/2018 одбачај; неовлашћено лице

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 700/2018 / Датум: 19.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Биљане Синановић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пр ...

 9. Кзз 711/2018 одбачај; недозвољени разлози; чињенично стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 711/2018 / Датум: 19.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Биљане Синановић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пр ...

 10. Кзз 722/2018 одбачај; неблаговремен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 722/2018 / Датум: 19.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Биљане Синановић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пр ...

Pages