Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 10283 резултата)
 1. Рж1 гп 1/2020 1.6.6.4; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 18.02.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача „AA“ АД... из..., ул...., кога заступају Мирослав Тешић и Иван Тешић, адвокати из..., ул...., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жал ...

 2. Рж1 г 1/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 06.02.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача AA из..., ул.... бр...., кога заступа Драгослав Димитријевић, адвокат из..., ул.... бр...., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби ...

 3. Узп 351/2019 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.4. регистрација привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 351/2019 / Датум: 30.01.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства привр ...

 4. Кзз 61/2020 к.д. угрожавање сигурности; непостојање елемената к.д

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 61/2020 / Датум: 29.01.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као запис ...

 5. Рж1 у 160/2019 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.5. целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 160/2019 / Датум: 28.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., коју заступа пуномоћник Иво Јоксимовић, адвокат из..., ул.... бр..., поштански фах..,..., одлучујући о жалби предлагача поднетој про ...

 6. Рж1 у 10/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 10/2020 / Датум: 27.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 331/2019 од 13.12.2019. године, донео је дана 27.01.2020. године ...

 7. Рж1 р 1/2020 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 27.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Зорица Бојовић Роговић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апел ...

 8. Рж1 у 1/2020 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 27.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Марина М. Мијатовић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног ...

 9. Узп 359/2019 4.1.2.17.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.4 регистрација привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 359/2019 / Датум: 24.01.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву ''АА� ...

 10. Кзз 1414/2019 трошкови кривичног поступка; 2.4.1.14

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1414/2019 / Датум: 23.01.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Биљане Синановић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

Pages