Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2521 резултата)
 1. Рев 1883/2016 редукција тестамента; повреда нужног дела; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1883/2016 / Датум: 26.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић, Mарине Говедарице, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у правној ствари тужиље АA из... код..., чији је пуномоћник М ...

 2. Рев 2157/2017 породично право; право становања (хабитатио)

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2157/2017 / Датум: 26.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др. Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Гордана Примовић, адвока ...

 3. Рев 2576/2018 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2576/2018 / Датум: 19.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужилаца малолетног АА, малолетне ББ, малолетне ВВ, свих их..., које заступа законски заступник ма ...

 4. Рев 2624/2018 заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2624/2018 / Датум: 19.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mиломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници из породичних односа тужиље AA из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Мирј ...

 5. Рев 407/2017 облигационо право; уговор о зајму

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 407/2017 / Датум: 19.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, свих из..., као правних следбеника пок. ГГ, бившег из..., које заступа пуном ...

 6. Рев 2513/2018 вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2513/2018 / Датум: 18.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог АА из..., чији је пуномоћник Биљана Петровић Адамовић, адвокат из... ...

 7. Рев 2329/2018 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2329/2018 / Датум: 18.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Миленко Прибичевић, адвокат из..., против тужене ББ и ...

 8. Рев 904/2016 понављање поступка; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 904/2016 / Датум: 18.04.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирослав Јовановић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији је ...

 9. Рев 1635/2018 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1635/2018 / Датум: 12.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Филиповић, адвокат из..., против туженог ББ из... ко ...

 10. Рев 2313/2016 опозив поклона

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2313/2016 / Датум: 12.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Славица Новаковић, адвокат из..., против тужене ББ из ...

Pages