Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19625 резултата)
 1. Рев1 13/2023 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 13/2023 / Датум: 31.05.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Ћирковић Мидић ...

 2. Рев 8696/2023 3.1.4.18; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8696/2023 / Датум: 11.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Бојан Патрић, адвокат из..., против туженог ББ из..., кога за ...

 3. Рев 11375/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 11375/2023 / Датум: 11.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из... и малолетног ББ из... којег заступа мајка ВВ из..., чији је пуномоћник Љиљана Спас ...

 4. Рев 2423/2023 3.19.2.2.5.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2423/2023 / Датум: 10.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача АА из... и ББ из..., чији је привремени старатељ ВВ из..., као правни след ...

 5. Рев 11245/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 11245/2023 / Датум: 10.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у правној ствари мал. тужиље АА, коју заступа законски заступник мајка ББ, обе из..., чији је пуномоћни ...

 6. Рев1 33/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 33/2022 / Датум: 10.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Мирјане Андријашевић, Добриле Страјина и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Ми ...

 7. Рев 17745/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 17745/2022 / Датум: 10.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Добриле Страјина и Драгане Миросаваљевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник адвокат Љубиша Живковић из.. ...

 8. Спп 10/2022 3.19.1.11; 3.5; 3.5.12; 3.19.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 10/2022 / Датум: 09.05.2023.

  ВИШИ СУД У УЖИЦУ УЖИЦЕ ВЕЗА: Су VIII 137/22 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 09.05.2023. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев Вишег суда у Ужицу за решавање спорног правног питања. О б р а з л о ж е њ е ...

 9. Спп 12/2022 3.19.1.11; 3.5; 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 12/2022 / Датум: 09.05.2023.

  ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ СОМБОР ВЕЗА: П1 796/21 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 09.05.2023. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољен захтев Основног суда у Сомбору за решавање спорног правног питања ...

 10. Рев2 1478/2023 3.5.9; 3.19.1.25.2; одлучивање о ревизији

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1478/2023 / Датум: 05.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., општина..., чији је пуномоћник Стефан Ђорђевић, адвокат из..., против тужен ...

Pages