Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3274 резултата)
 1. Рев2 1652/2017 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1652/2017 / Датум: 03.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председник већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Витомир Жунић адвокат из..., против тужен ...

 2. Рев 2738/2019 3.1.4.18.1. заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2738/2019 / Датум: 02.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужилаца АА из... и млт. ББ из..., коју заступа законски заступник отац АА, чији је пуномоћник Б ...

 3. Спп 2/2019

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 2/2019 / Датум: 01.10.2019.

  ОСНОВНИ СУД У НИШУ НИШ ВЕЗА: РДС1 4/2019              П1 1068/18. Извод из записника са X седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 27.09.2019. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев Основног суда у Нишу за заузимање правног става о спорно ...

 4. Спп 4/2019

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 4/2019 / Датум: 01.10.2019.

  ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ ВЕЗА: Су II – 17-1/19 Извод из записника са X седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 27.09.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Крушевцу за решавање спорног правног питања о основаности з ...

 5. Спп 7/2019

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 7/2019 / Датум: 01.10.2019.

  ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: ИИВ 1795/19 (стари број 19 ИИВ 4946/17) Извод из записника са X седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 27.09.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ као непотпун захтев Првог основног суда у Бео ...

 6. Спп 9/2019

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 9/2019 / Датум: 01.10.2019.

  ОСНОВНИ СУД У НИШУ НИШ ВЕЗА: Су VIII 277/2019 Извод из записника са X седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 27.09.2019. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев Основног суда у Нишу за покретање поступка ради решавања спорног правног пит ...

 7. Рев 1628/2019 вршење родитељског права; односи детета и родитеља; издржавање детета, родитеља и других сродника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1628/2019 / Датум: 26.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Весна Голубовић адвокат из..., против тужено ...

 8. Рев2 2804/2019 ништави уговори; откуп стана

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2804/2019 / Датум: 26.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зоран Јовановић адвокат из..., против тужених ББ из..., ч ...

 9. Рев2 1353/2017 3.5.15.4.8 техболошки вишак; 3.5.16.3.2 супституција уместо реинтеграција; 3.5.16.3.3 накнада штете због изгубљене зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1353/2017 / Датум: 26.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милена Милутинов адвокат из ...

 10. Рев1 13/2019 3.11.4.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 13/2019 / Датум: 26.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ружица Лекић адвокат из..., против тужених АА из... и ББ ...

Pages