Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13869 резултата)
 1. Рев 4828/2020 3.1.1.14; експропријација

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4828/2020 / Датум: 17.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача АА из..., кога заступа Ђорђе Калањ, адвокат из..., против противника предл ...

 2. Rev 615/2022 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 615/2022 / Датум: 17.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Драгане Бољевић, Катарине Манојловић Андрић и Гордане Џакула, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Владимир Јорданов, ...

 3. Рев 3675/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3675/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиоца ДОО ''Екоградња-пројект С.Г.'' из Ковина, кога у ревизијском поступку заступ ...

 4. Рев 4774/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4774/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца „Екоградња- пројект С.Г.“ са седиштем у Ковину, чији је пуномоћник Никола Мађинца, адвокат из ...

 5. Рев 2319/2022 3.19.1.25.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2319/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у ванпарничном поступку по захтеву Централног извршног органа Републике Аустрије, за враћање малолетне деце АА и ...

 6. Рев2 2907/2020 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2907/2020 / Датум: 12.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милија Трифуновић адвокат из..., против тужене Репуб ...

 7. Рев 4019/2022 3.1.2.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4019/2022 / Датум: 12.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ђуро Живковић, адвокат из.., против тужених Републи ...

 8. Спп 2/2022 3.19.1.; 3.19.1.26.4

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 2/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 13594/20 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Трећег основног суда у Београду за решавање спорног правног питањ ...

 9. Спп1 1/2022 3.1.2.15.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 9936/21 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев за решавање спорног правног питања у предмету Привредног суда у Београду ...

 10. Рев 3945/2022 3.1.4.9; вршење родитељског права; 3.1.4.4.4; односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3945/2022 / Датум: 10.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиље АА из села..., Општина..., коју заступа пуномоћник Зоран Стељић, адвокат из..., против т ...

Pages