Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7528 резултата)
 1. Кзз 456/2023 незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 456/2023 / Датум: 09.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Светлане Томић Јокић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предме ...

 2. Кзз 430/2023 насиље у породици; непостојање елемената дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 430/2023 / Датум: 09.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Светлане Томић Јокић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предме ...

 3. Кзз Пр 15/2023 застарелост

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 15/2023 / Датум: 09.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Светлане Томић Јокић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у прекршајном пред ...

 4. Кзз 389/2023 ст.4 у вези чл. 265 ст. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 389/2023 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Светлане Томић Јокић, председника већа, Бојане Пауновић, Милене Рашић, Гордане Којић и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Сањом Живановић, записничарем, у кривичном предмету окрив ...

 5. Кзз 374/2023 усвојен ззз; чл. 441 ст. 4 ЗКП; стручни саветник

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 374/2023 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Светлане Томић Јокић, председника већа, Бојане Пауновић, Милене Рашић, Гордане Којић и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Сањом Живановић, записничарем, у кривичном предмету окрив ...

 6. Кзз 398/2023 тач.1 зкп; чл. 438 ст.1 тач.8 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 398/2023 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Светлане Томић Јокић, председника већа, Бојане Пауновић, Милене Рашић, Гордане Којић и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Сањом Живановић, записничарем, у кривичном предмету окрив ...

 7. Кзз 127/2023 одбија се ззз; 441 ст. 4 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 127/2023 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Светлане Томић Јокић, председника већа, Бојане Пауновић, Невенке Важић, Бате Цветковића и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном пост ...

 8. Кзз 408/2023 ст. 1. тач.4 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 408/2023 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Светлане Томић Јокић, председника већа, Бојане Пауновић, Милене Рашић, Гордане Којић и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Сањом Живановић, записничарем, у кривичном предмету окрив ...

 9. Кзз 382/2023 усвојен ззз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 382/2023 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Светлане Томић Јокић, председника већа, Бојане Пауновић, Невенке Важић, Милене Рашић и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Сањом Живановић, записничарем, у кривичном предмету окрив ...

 10. Кзз 376/2023 застарелост крив. гоњења

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 376/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у ...

Pages