Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 389 резултата)
 1. Рж1 у 135/2020 1.6.6.7; правни лекови убрзање поступка; 1.6.6.6.7; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 135/2020 / Датум: 26.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., кога заступа као пуномоћник Предраг Кнежевић, адвокат из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4у ...

 2. Рж1 г 31/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 31/2020 / Датум: 23.11.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Весне Субић и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., насеље..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предл ...

 3. Рж1 р 36/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 36/2020 / Датум: 23.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Весне Субић и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у предмету предлагача АА, ББ, ВВ, сви из..., ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, сви из ЖЖ из..., ЗЗ и ИИ, обојица из, ЈЈ из..., КК ...

 4. Рж1 у 134/2020 1.6.6.7 правни лекови заа убрзање поступка; 1.6.6.3 приоритетни предмети

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 134/2020 / Датум: 20.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача мал. АА, чији је законски заступник мајка ББ из..., ул......., а коју заступа као пуномоћник Миодраг Стишовић, адвокат из..., ул......., одлучујући о жалби предлагача поднетој ...

 5. Рж1 р 22/2020 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 22/2020 / Датум: 19.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из.., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Новом Саду Р4 р 2/19 од 20.09.2019. године, дана ...

 6. Рж1 р 37/2020 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 37/2020 / Датум: 19.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Тодор Милошевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући по жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Бео ...

 7. Рж1 р 38/2020 Рж1 р 39/2020 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 38/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у предмету предлагача АА из..., ул...., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној у смислу члана 14. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном ...

 8. Рж1 г 32/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 32/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници Анђелка Ђуричић Ракић и Јелена Ковановић, адвокати из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној п ...

 9. Рж1 кп 3/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 3/2020 / Датум: 12.11.2020.

  Врховни касациони суд, судија Бата Цветковић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Милисав Ст. Васић- Буђа, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Прекршајног апела ...

 10. Рж1 у 130/2020 1.6.6.7 Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 130/2020 / Датум: 09.11.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача „A24 ASSISTANCE“ д.о.о. Бачка Топола, ул. Омладинска бр. 44, кога заступају Исмет Хоџић и Мајда Божић, адвокати из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача ...

Pages