Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 273 резултата)
 1. Р4 р 24/2016 недозвољеност приговора за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 24/2016 / Датум: 18.04.2016.

  Врховни касациони суд, судија Бранислава Апостоловић, у предмету предлагача Р.М. из Б., улица … број …, одлучујући о приговору за убрзање поступка у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, донео је дана 18.04.2016. године ...

 2. Рж г 575/2016 допринос предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 575/2016 / Датум: 14.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у предмету предлагача В.Б.В., чији је пуномоћник Д.В., адвокат из Б., решавајући о жалби предлагача изјављеној про ...

 3. Рж г 160/2016 хитност поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 160/2016 / Датум: 13.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача Д.М. из Н., чији је пуномоћник С.А. адвокат из Н., поводом захтева за заштиту ...

 4. Рж г 643/2016 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 643/2016 / Датум: 08.04.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари предлагача С.В.С. из С., чији је пуномоћник С.П., адвокат из С., ради заштите права на суђење у разумном ...

 5. Рж г 625/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 625/2016 / Датум: 08.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача Г.К. из Н.С., чији је пуномоћник З.И., адвокат из Н.С., ради заштите права на суђење у разумн ...

 6. Рж г 166/2016 дужина трошкова поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 166/2016 / Датум: 08.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача Н.К. из У., чији је пуномоћник М.Т., адвокат из У., ради заштите права на суђење у разумном ро ...

 7. Рж к 52/2016 понашање подносиоца представке и сложеност случаја

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 52/2016 / Датум: 07.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Јанка Лазаревића и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у поступку предлагача Д.М., ради заштите права на суђење у разу ...

 8. Рж г 570/2016 допринос предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 570/2016 / Датум: 07.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у предмету предлагача Г.Љ. са боравиштем у К., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о ...

 9. Рж р 10/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 10/2016 / Датум: 06.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача В.Ј. из К., чији је пуномоћник М.Ћ.- М., адвокат из К., ради заштите права на с ...

 10. Рж г 22/2016 понашање предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 22/2016 / Датум: 06.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача Удружења осигуравача Србије – Г. ф. са седиштем у Б., кога заступа С.М., адвок ...

Pages