Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11814 резултата)
 1. Рев 1442/2020 3.1.4.4.4; односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1442/2020 / Датум: 21.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље АА и тужиоца млт. ББ, чија је законска заступница мајка АА, обоје из..., чији је пуно ...

 2. Рев2 756/2020 3.19.1.21; решење

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 756/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Александар Томовић, адвокат у..., против туженог ББ из..., вл ...

 3. Рев 1732/2020 3.1.2.10; стицање без основа; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1732/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић председника већа, Добриле Страјина, Марине Милановић, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Верослав Гарић, адво ...

 4. Рев 985/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.10; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 985/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., кога заступа пуномоћник Љиљана Денић, адвок ...

 5. Рев2 196/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 196/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Александар Сав ...

 6. Рев2 214/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 214/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Александар Сав ...

 7. Рев 2093/2020 3.1.4.16.4; издржавање детета, родитеља и других сродника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2093/2020 / Датум: 21.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, др Илије Зиндовића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиље АА, село..., Град..., чији је пуномоћник Мина Миљковић, адвока ...

 8. Р1 105/2020 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 105/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Миомир Тасић, адвокат из..., против туженог Јавног предузе ...

 9. Рев 2024/2020 3.1.2.4.2; утврђивање делимичне ништавости уговора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2024/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Добриле Страјина, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ивана Делић, адвокат из... ...

 10. Рев2 2232/2019 3.5.15.4.8; технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2232/2019 / Датум: 21.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Иван Ђурић, адвокат из..., против туженог „ББ“ ДОО..., ...

Pages