Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 273 резултата)
 1. Рж г 119/2016 понашање предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 119/2016 / Датум: 06.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача С.А. из П.-Г., чији су пуномоћници Д.Т. и М.Т., адвокат из Ј., ради заштите пр ...

 2. Рж к 35/2016 целина поступка; понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 35/2016 / Датум: 05.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић-Дичић, председника већа, Биљане Синановић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записничарем, у поступку утврђивања повреде пра ...

 3. Рж г 264/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 264/2016 / Датум: 30.03.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари предлагача Ј.И. из Н., чији је пуномоћник В.Ј., адвокат из Н., ради заштите права на суђење у разумном ро ...

 4. Рж гп 261/2016

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж гп / Бр. предмета: 261/2016 / Датум: 24.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Браниславе Апостоловић и Јелене Боровац, као чланова већа, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року, предлагача М.Т. из Б., … кога заступа пун ...

 5. Р4 г 12/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 12/2016 / Датум: 24.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача Р.М. из С., у седници већа одржаној 24.03.2016. ...

 6. Рж г 1480/2015 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1480/2015 / Датум: 24.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача Н.С. из Ч., коју заступа С.П., адвокат из Ч., о ...

 7. Рж г 154/2016 понашање суда и подносиоца захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 154/2016 / Датум: 23.03.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари предлагача С. д.о.о. П., чији је пуномоћник С.Б., адвокат из П., ради заштите права на суђење у разумном ...

 8. Р4 г 38/2015 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 38/2015 / Датум: 17.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача Б.Ж. из Ј., Б., коју заступа Ж.В., адвокат из Н ...

 9. Р4 г 182/2015 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 182/2015 / Датум: 17.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача С.М. из Б., коју заступају З.Ј. и У.Т., адвокат ...

 10. Рж г 426/2015 разумни рок; уступање потраживања, активна легитимација

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 426/2015 / Датум: 17.03.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача С.П. и В.Д., обоје из К., које заступа Р.Д., адв ...

Pages