Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11306 резултата)
 1. Прев 328/10- штета из комисионог посла

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 328/10 / Датум: 23.09.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Стојана Јокића, председника већа, Михаила Рулића и Мирјане Ђерасимовић, чланова већа, у привредном спору по тужби тужиоца Н.... ДОО из Н., кога заступа пуномоћник В. К., адвокат из Б., против туженог „Ц ...

 2. Рев 1296/10- облигационо право, медицинско право, одговорност лекара за лечење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1296/10 / Датум: 23.09.2010.

  У  ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Стојана Јокића, председника већа, Михаила Рулића и Мирјане Ђерасимовић, чланова већа, у спору по тужби тужиоца М.С. из В., кога заступа пуномоћник М.Р., адвокат из Л., против т ...

 3. Рев2 1611/10- поништај решења о отказу, закон о стечају

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1611/10 / Датум: 23.09.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у спору тужиље Ј.Б. из К., коју заступа Д.П., запослен у стручној служби Савеза самосталних синдиката У., против тужене ...

 4. Рев 591/10- накнада штете, непоштовање законом прописаних рокова

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 591/10 / Датум: 22.09.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                          Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца D. д.о.о. из Ч., чији је пуномоћник адвокат Ј.М. из Н.К ...

 5. Рев2 186/10- конекситет тужбеног и противтужбеног захтева

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 186/10 / Датум: 22.09.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Власте Јовановић,  председника већа, Лидије Ђукић и Звездане Лутовац, чланова већа, у правној ствари тужиље С.Т. из Б., чији је пуномоћник Д.Т., против туженог П. а.д. за трговину из Б., чији је пуномоћн ...

 6. Рев2 302/10- одбијање закључења анекса уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 302/10 / Датум: 22.09.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                         Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Звездане Лутовац и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари тужиoца Р.Ђ. из П., чији је пуномоћник М.М., адвокат из П., проти ...

 7. Рев2 401/10- тужба за утврђење радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 401/10 / Датум: 22.09.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                         Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа,  Звездане Лутовац и Лидије Ђукић,  чланова већа, у правној ствари тужиље С.С. из К.М., чији је пуномоћник адвокат М.П., адвокат и ...

 8. Кзз 167/10- битне повреде одредаба кривичног поступка- одлуке другостепеног суда по жалби

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 167/10 / Датум: 22.09.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у крив ...

 9. Кзз 170/10- битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 170/10 / Датум: 22.09.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у крив ...

 10. Рев 1885/10- раскид уговора о откупу- купопродаји стана због неплаћања више узастопних месечних рата

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1885/10 / Датум: 15.09.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                          Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Весне Поповић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, у парници тужиоца  Г...  из Б., против тужене К.К. из Б., коју заступа пу ...

Pages