Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11814 резултата)
 1. Узп 172/12- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 172/12 / Датум: 17.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву који је поднео М.Д. из Д., К., ...

 2. Узп 228/12- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 228/12 / Датум: 17.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву А.М. из Б., који је ...

 3. Узп 64/12- пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 64/12 / Датум: 17.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА     Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву П.Ј. из Б., чији је пуномоћн ...

 4. Кзз 122/2012 битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 122/2012 / Датум: 16.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Драгише Ђорђевића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кри ...

 5. Рев2 1100/2012- заступање запосленог од синдиката

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1100/2012 / Датум: 16.01.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Звездане Лутовац и Предрага Трифуновића, чланова већа, у парници тужиoца М.Ш. из С.М. и др, које заступа синдикат ЕПС – дипломирани правник В.Т. из Б., против туженог ...

 6. Рев2 1100/2012- заступање запосленог од синдиката

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1100/2012 / Датум: 16.01.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Звездане Лутовац и Предрага Трифуновића, чланова већа, у парници тужиoца М.Ш. из С.М. и др, које заступа синдикат ЕПС – дипломирани правник В.Т. из Б., против туженог ...

 7. Кзз РЗ 2/2012); изузеће; понављање кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз РЗ / Бр. предмета: 2/2012 / Датум: 10.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА                            Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Анђелке Станковић, председника већа, Драгомира Милојевића, Горана Чавлине, Миодрага Вићентијевића и Драгана Јоцића, чланова већа, са саветником Врховног касационо ...

 8. Прзз 44/2012- одлуке по захтеву за заштиту законитости; царински прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 44/2012 / Датум: 10.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног т ...

 9. Прзз 48/2012- одлуке по захтеву за заштиту законитости; прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 48/2012 / Датум: 10.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужио ...

 10. Прзз 51/2012- одлуке по захтеву за заштиту законитости; прекршаји (по одредбама Закона о оружју и муницији)

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 51/2012 / Датум: 10.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Oлге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког јавно ...

Pages