Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11998 резултата)
 1. Узп 404/11- захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 404/11 / Датум: 09.09.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, председника већа, Весне Поповић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о захтеву Д.К. и Д.В, обоје из Б,..., поднетом преко пуном ...

 2. Кзз 59/11 повреде кривичног закона; угрожавање сигурности

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 59/11 / Датум: 31.08.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић- Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као запис ...

 3. Кзз 53/11- трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 53/11 / Датум: 31.08.2011.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањ ...

 4. Кзз 54/11- битне повреде одредаба кривичног поступка- повреде кривичног закона- насилничко понашање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 54/11 / Датум: 31.08.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као запис ...

 5. Кзз 55/11- повреде кривичног закона- застарелост

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 55/11 / Датум: 31.08.2011.

  У ИМЕ НАРОДА                           Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић – Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, з ...

 6. Кзз 56/11- повреде кривичног закона- пореска утаја

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 56/11 / Датум: 31.08.2011.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, записничарем, у ...

 7. Кзз 57/11- битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 57/11 / Датум: 31.08.2011.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањ ...

 8. Кзз 58/11- битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 58/11 / Датум: 31.08.2011.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, записничарем, у ...

 9. Кзз 62/11- битне повреде одредаба кривичног поступка- притвор

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 62/11 / Датум: 31.08.2011.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, записничарем, у ...

 10. Р 344/11- Надлежност за поступак по жалби у спору мале вредности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 344/11 / Датум: 25.08.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа,  Јелене Боровац и Михаила Рулића, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Т.М. из Б, чији је пуномоћник Н.Ч, адвокат из Л, против туженог РБ  К доо, Л, ради накнаде ...

Pages