Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 15788 резултата)
 1. Рев 1702/2015 одржај

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1702/2015 / Датум: 25.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца У. АД Н.С., кога заступа пуномоћник М.Ш., адвокат из Н.С., про ...

 2. Рев2 1183/2015 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1183/2015 / Датум: 25.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца С.Ј. из И., кога заступа Н.Ц., адвокат из У., против туженог ЈП „Србијашуме“ Београ ...

 3. Рж г 387/2016 дозвољеност захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 387/2016 / Датум: 25.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Д.З. из Б., одлучујући о жалби предлагача изјавље ...

 4. Рев2 2476/2015 понављање поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2476/2015 / Датум: 25.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић-Момировић, чланова већа, у парници тужиоца Г.Р. из З., чији је пуномоћник М.Н., адвокат из З., против тужене Туристичке организациј ...

 5. Рев 1790/2015 стварно право; накнада за коришћење заједничке ствари

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1790/2015 / Датум: 25.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранка Станића, Гордане Ајншпилер Поповић, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Д.Б. из С., кога заступа пун ...

 6. Рев 212/2016 издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 212/2016 / Датум: 25.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у спору тужиље Н.М. из Б., коју заступа Р.Ј., адвокат из Б., против туженог Д.М. из З., кога заступа ...

 7. Рев2 1417/2015 престанак радног односа на основу споразума

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1417/2015 / Датум: 25.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца З.Р. из К., кога заступа Д.Т., адвокат из К., против тужене М.Ј., власника СУР Кафа ...

 8. Р1 67/2016 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 67/2016 / Датум: 25.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиoца Ј.к. из Б., чији је пуномоћник С.Б., адвокат из Б., прoтив туженог Ј.м.у. Р. Т. С. из Б. ...

 9. Рев2 1350/2015 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1350/2015 / Датум: 25.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца Р.М. из Б., кога заступају В.И. и А.И., адвокати из Б.., п ...

 10. Рев2 689/2015 постојање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 689/2015 / Датум: 25.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у правној ствари тужиоца З.Ф. из Н., кога заступа З.В., адвокат из С., против туженог M. ДОО ...

Pages