Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 18332 резултата)
 1. Кзз Пр 13/2021 264 ст. 1 т. 14; 264 ст. 2 т. 4 закона о прекршајима

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 13/2021 / Датум: 20.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у прекршајно ...

 2. Кзз 431/2021 трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 431/2021 / Датум: 20.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном ...

 3. Кзз 413/2021 трошкови

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 413/2021 / Датум: 20.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, као записничарем, у кривичном пре ...

 4. Рев 1572/2021 3.19.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1572/2021 / Датум: 15.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Душан Ђурђев, адвокат из..., против т ...

 5. Рев 1782/2019 3.1.1.3.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1782/2019 / Датум: 15.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Марине Милановић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужилаца Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво с ...

 6. Кзз 400/2021 усвојен захтев; не бис ин идем

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 400/2021 / Датум: 15.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Драгомира Милојевића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у ...

 7. Кзз 408/2021 усвојен ззз; трошкови к.поступка; 441 ст. 4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 408/2021 / Датум: 15.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Драгомира Милојевића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у ...

 8. Рев2 2382/2018 3.5.15.4.8 вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2382/2018 / Датум: 15.04.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Весна Лакетић адвокат из..., против ...

 9. Рев 1649/2021 3.19.1.25.6.2; понављање поступка- због повреде права расправљања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1649/2021 / Датум: 15.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Драгана Јовановић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији је ...

 10. Рев 1232/2021 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1232/2021 / Датум: 15.04.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиље-противтужене АА из..., чији је пуномоћник Цана Ђукић, адвокат из..., против тужене-противту ...

Pages