Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11656 резултата)
 1. Рев 611/2020 1.6.6.9.1 правична процена накнаде

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 611/2020 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Весне Поповић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., ...

 2. Рев2 952/2019 3.6.1 дискриминација

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 952/2019 / Датум: 13.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Раднић Маја, адвокат из..., против туженог ЈП ...

 3. Рев2 2618/2019 3.6.1 дискриминација

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2618/2019 / Датум: 13.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Раднић Маја, адвокат из..., против туженог ЈП ...

 4. Рев2 3580/2019 3.6.1 дискриминација

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3580/2019 / Датум: 13.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Раднић Маја, адвокат из.., против туженог ЈП ...

 5. Р1 110/2020 3.20.1 сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 110/2020 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ и ДД, свих их..., чији је заједнички пуномоћник Драган Благојевић, адвокат из..., ...

 6. Рев2 453/2019 3.5.4 уговор о раду (пробни рад)

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 453/2019 / Датум: 13.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Лазар Писаревић, адвокат из..., прот ...

 7. Рев2 654/2019 3.5.46.3; незаконит отказ

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 654/2019 / Датум: 13.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у радном спору тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Бранислав Поповац, адвокат из..., против туженог ...

 8. Рев 1601/2020 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1601/2020 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Божидара Вујичића и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ивана Ђокић, адвокат ...

 9. Кзз 194/2020 недозвољени разлози

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 194/2020 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у крив ...

 10. Р1 700/2019 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 700/2019 / Датум: 13.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Маја Ристић, адвокат из..., против туженог „ББ“ а.д...., ради и ...

Pages