Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 15788 резултата)
 1. Рев2 1006/2015 технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1006/2015 / Датум: 03.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници из радног односа тужиље М.С. из К., чији је пуномоћник Д.Т., адвокат из К., против тужене ...

 2. Рев2 2505/2015 уговор о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2505/2015 / Датум: 03.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље Д.М. из Т., чији је пуномоћник В.Ч., адвокат из Г.М., против тужене О.ш. А.Л. из Р., ...

 3. Рев 1005/2015 облигационо право; накнада нематеријалне штете због умањења животне активности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1005/2015 / Датум: 03.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиоца А.Ј. из П., чији је пуномоћник Б.В., адвокат у Н.С., против туженог С.о. А.Д. из Б ...

 4. Рев2 783/2015 престанак радног односа; неостваривање резултата рада

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 783/2015 / Датум: 03.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у радном спору тужиоца Љ.Ј. из К., чији је пуномоћник С.Д., адвокат у К., против туженог Д.О.О. С.-С ...

 5. Р1 799/2015 извршни поступак; атракција стварне надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 799/2015 / Датум: 03.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mиломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у извршном предмету извршног повериоца Д.С. из С., против извршног дужника ДП ПК Г. из С. и ПК Г. – З.р. – ...

 6. Р1 784/2015 надлежност за решавање сукоба месне надлежности исте врсте

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 784/2015 / Датум: 03.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mиломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у поступку у спору мале вредности тужиоца А.Ђ. из Б., чији је пуномоћник С.М., адвокат из Б., против тужен ...

 7. Рж г 1642/2015 понашање суда и предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1642/2015 / Датум: 03.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача С.З. из К., чији је пуномоћник Р.Ј., адвокат из Б., ради заштите права на суђење у разумном ро ...

 8. Р1 811/2015 сукоб стварне надлежности; пуноважност уговора између правног субјекта и физичког лица

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 811/2015 / Датум: 03.02.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца S.g. ДОО из Б., кога заступа В.Г., адвокат из Б., против туженог Р.Р. из Р., кога заступ ...

 9. Рев 766/2015 стварно право; стицање својине на непокретности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 766/2015 / Датум: 03.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца Р.Ђ. из Н., чији је пуномоћник Ф.Д., адвокат из Н., против тужених С.Т. и М.Р., обе ...

 10. Рев2 911/2015 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 911/2015 / Датум: 03.02.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиље В.К. из Н.С., чији је пуномоћник П.Б., адвокат из Н.С., против туженог И., ДОО, чији је пуно ...

Pages