Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13869 резултата)
 1. Рев2 1009/2015 накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1009/2015 / Датум: 10.06.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужилаца М.Б. из Т., М.М. из Т., Б.Н., из Б.Ј., Н.В. из Т. и Ч.Б. из Б.Ј., које све заступа Х.Е., а ...

 2. Рев2 999/2015 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 999/2015 / Датум: 10.06.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље З.М. из П., чији су заједнички пуномоћници В.Ј. и Ј.Ј., адвокати из Н., против тужен ...

 3. Рев2 1196/2014 Рж 298/2014 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2, Рж / Бр. предмета: 1196/2014, 298/2014 / Датум: 10.06.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у парници тужиоца З.Т. из Б., чији је пуномоћник М.М., адвокат из Б., против туженог СП Л. д.о.о ...

 4. Рев2 1462/2014 технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1462/2014 / Датум: 10.06.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у парници тужилаца С.Д. из Б., В.М. из Б., С.М. из Ј., М.Ј. из В. и Д.Д. из Б., које заступа И.К ...

 5. Рев2 539/2015 постојање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 539/2015 / Датум: 10.06.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца А.Ј. из Б., чији је пуномоћник М.Н., адвокат из Ч., против туженог АД т. у. Ц., из Ч., чији ...

 6. Рев2 897/2014 неблаговремена тужба

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 897/2014 / Датум: 10.06.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у парници тужиоца Ј.М. из П., чији је пуномоћник С.М., адвокат из Ј., против туженог СТР С., предузетника Д.С ...

 7. Рев2 1264/2014 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1264/2014 / Датум: 10.06.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Jасминке Станојевић, чланова већа, у парници тужиоца Н.И. из В., чији је пуномоћник Д.М., адвокат из К., против туженог Р.., М. ДОО ...

 8. Рев2 336/2015 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 336/2015 / Датум: 10.06.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у правној ствари тужилаца З.О. из Р., чији је пуномоћник З.Ј., адвокат из С.П., против тужено ...

 9. Рев2 892/2015 накнада за прековремени рад ноћу и у време викенда и државних празника

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 892/2015 / Датум: 10.06.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужилаца: С.З. из А., Б.Н. из О., А.П. из Б.Г., Д.Ј. из О. и Б.К. из А., чији је заједнички ...

 10. Рев2 940/2015 обрачун отпремнине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 940/2015 / Датум: 10.06.2015.

  У ИМА НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић, Божидара Вујичића, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у правној ствари тужиље Б.Ч. из К., чији је пуномоћник П.Б., адвокат из Н. ...

Pages