Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14036 резултата)
 1. Рев2 393/2013 накнада штете због неуставне одредбе- увећање плате

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 393/2013 / Датум: 26.09.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Љубице Милутиновић, чланова већа, у парници тужиоца М.П. из С.М., против тужене Републике Србије – Министарства правде, Управе за извршење крив ...

 2. Рев 690/2013- издржавање мајке детета за време од 3 месеца пре порођаја и годину дана после порођаја

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 690/2013 / Датум: 03.07.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Надежде Радевић и Олге Ђуричић, чланова већа, у парници тужиље Ж.В. из Н.М., коју заступа пуномоћник В.У., адвокат из З., против туженог Д.Г. из Н.М., кога заступ ...

 3. Рев2 718/2013- дозвољеност ревизије; поништај анекса уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 718/2013 / Датум: 27.06.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Виде Петровић–Шкеро и Љубице Милутиновић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца М.Џ. из З., кога заступа пуномоћник Ж.М., адвокат из З., против туженог D. ...

 4. Прев 51/2013- компезација; ништавост

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 51/2013 / Датум: 13.06.2013.

  У  ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Стојана Јокића, председника већа, Мирјане Ђерасимовић и Јелене Боровац, чланова већа, у привредном спору по тужби тужиоца А. ад у стечају из С.М., кога заступају пуномоћници З. и Ђ.М., а ...

 5. Прев 58/2013 Пзз 1/2013 закон о облигационим односима; пуноважност уговора; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Прев, Пзз / Бр. предмета: 58/2013, 1/2013 / Датум: 09.05.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Стојана Јокића, председника већа, Мирјане Ђерасимовић и Јелене Боровац, чланова већа, у привредном спору по тужби тужиоца „AA“..., кога заступа пуномоћник Драгомир Зјалић, адвокат из..., про ...

 6. Рев 758/2012- претварање друштвене својине у друге облике својине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 758/2012 / Датум: 20.03.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Звездане Лутовац и Предрага Трифуновића, чланова већа, у парници тужиоца а.д. Х. П., кога заступају пуномоћници Ј.Ч. и Б.Ф., адвокати из Н.С., против т ...

 7. Рев2 917/2012- понављање поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 917/2012 / Датум: 14.03.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Стојана Јокића, председника већа, Јелене Боровац и Мирјане Ђерасимовић, чланова већа, у спору по тужби тужиоца Е.Х. из С., против тужене Општине Сјеница, коју заступа Општински јавни правобранилац у Сје ...

 8. Рев2 66/2013- престанак радног односа; забрана обављања послова судском одлуком

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 66/2013 / Датум: 31.01.2013.

  У  ИМЕ  НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Љубице Милутиновић и Надежде Радевић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље М.П. из П.,  чији је пуномоћник Б.П., адвокат из В., против т ...

 9. Рев 811/2012 грађанско процесно право; парнични поступак; пуномоћници

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 811/2012 / Датум: 24.01.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Миломира Николића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужилаца мал. АА из..., чији је законски заступник мајка ББ и мал. ВВ из..., чији је законски заступник мајка Г ...

 10. Рев2 761/2012- утврђење постојања радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 761/2012 / Датум: 23.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Звездане Лутовац и Предрага Трифуновића, чланова већа, у радном спору тужиље С.Ј. из села Б. код В.Б., коју заступа пуномоћник Ж.С., адвокат из В., про ...

Pages