Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Рев2 3183/2021 3.5.5.4.2; 3.5.15.4.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3183/2021 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Десимир Караматраковић адвокат из..., против туженог „РОСА“ д.о.о Суб ...

 2. Рев2 1234/2023 3.1.2.8.3; накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1234/2023 / Датум: 15.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш, Татјане Матковић Стефановић, Јасмине Стаменковић и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из... и ГГ из..., чији је заједничк ...

 3. Рев2 3307/2021 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3307/2021 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Белић адвокат из..., против тужене Репуб ...

 4. Рев2 1276/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1276/2023 / Датум: 14.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Марине Милановић и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бранислав Милутиновић, адвокат из.. ...

 5. Р 147/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 147/2023 / Датум: 14.06.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Горан Делић, адвокат из..., против тужене Републике Србије-Високи ...

 6. Рев 18205/2022 3.1.1.4.5; стицање својине грађењем

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 18205/2022 / Датум: 14.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Станислав Животић, адвокат из..., против тужене ББ из..., коју заступа Дане Жиг ...

 7. Рев2 1251/2023 3.5.12; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1251/2023 / Датум: 14.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Вера Кузељевић, адвокат из..., против туженог „Инвекта Гроуп“ доо Београд ...

 8. Рев 14366/2023 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 14366/2023 / Датум: 14.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, Марије Терзић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца- противтуженог АА из..., са боравиштем у...,..., чији је пуномоћник Драгомир Брашић, адвокат из..., ...

 9. Рев2 2127/2023 3.5.16.3.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2127/2023 / Датум: 14.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, Марије Терзић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Југослав Вукајловић, адвокат из..., против тужене Социјалистичке партије Србије, чиј ...

 10. Р 134/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 134/2023 / Датум: 14.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., против тужене ББ из..., ради недозвољености извршења, одлучујући о захтеву Основног суда у ...

Pages