Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19646 резултата)
 1. Рев2 642/2014 неоправдан изостанак са рада

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 642/2014 / Датум: 07.05.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиље Р.Ђ. из Ш., чији је пуномоћник Н.К., адвокат из Ш., против туженог ПД Т. ДОО Ш., као правно ...

 2. Рев2 525/2015 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 525/2015 / Датум: 07.05.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца Г.М. из К., кога заступа пуномоћник Д.Ј., адвокат из К., против туженог З.к. а.д. у К., са ...

 3. Рев2 994/2014 упозорење

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 994/2014 / Датум: 07.05.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари тужиље А.В. из С., чији је пуномоћник Г.Ј., адвокат из С., против туженог ЈП „Дирекција за и ...

 4. Рев2 600/2015 прековремени рад

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 600/2015 / Датум: 07.05.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца Н.М. из З., чији је пуномоћник Г.С., адвокат из Ч., против туже ...

 5. Рев2 690/2015 благовременост ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 690/2015 / Датум: 07.05.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиље С.С. из Л., чији је пуномоћник В.С., адвокат из Л., против тужене Опште болнице из Лесковца, ради поништ ...

 6. Рев2 659/2014 технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 659/2014 / Датум: 07.05.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље Р.С. из В., Улица…, чији је пуномоћник З.С., адвокат из В., Улица …, против туженог АД Р.о. и ц. ...

 7. Рев2 687/2015 новчано потраживање

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 687/2015 / Датум: 06.05.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Mиломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић-Момировић, чланова већа, у парници тужиоца П.Ш. из В., чији је пуномоћник М.С., адвокат из С.П., против туженог П. за п.р. и з.о. са ...

 8. Рев2 1069/2014 битна повреда поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1069/2014 / Датум: 06.05.2015.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници из радног односа тужиље Б.И. из П., чији је пуномоћник З.С., адвокат из П., против тужене Р.б.В. ...

 9. Рев2 218/2015 повреда радне обавезе; рок за давање отказа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 218/2015 / Датум: 06.05.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић-Момировић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца Б.Ц. из Н., чији је пуномоћник М.К., адвокат из Н., против ...

 10. Рев2 496/2015 заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 496/2015 / Датум: 29.04.2015.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић-Момировић, чланова већа, у парници тужиоца В.Ћ., из К., чији је пуномоћник С.М., адвокат из С., против тужене Т.ш., из ...

Pages