Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 42 резултата)
 1. Рж1у 110/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 110/2023 / Датум: 20.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету АА из..., ул.... бр.... стан.., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору за убрзавање поступка, донео је дана 20.07.2023. године, без испитног поступка Р Е Ш Е Њ Е ОДБИЈА СЕ жалба пр ...

 2. Рж1 у 99/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 99/2023 / Датум: 19.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 189/23 од 14.06.2023. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је 19.07.2 ...

 3. Рж1 у 100/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 100/2023 / Датум: 19.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 188/23 од 15.06.2023. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је 19.07.2 ...

 4. Рж1 у 102/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 102/2023 / Датум: 19.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Маја Бицуловић, адвокат из..., ул.... локал.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 194/23 од 16.06.2023. године, у предме ...

 5. Рж1 у 109/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 109/2023 / Датум: 19.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., улица..., чији је пуномоћник Маја Бицуловић, адвокат из..., локал.., изјављеној против решења Управног суда Р4 у 193/23 од 20.06.2023. године, након испитног поступка, донео је дана 19.0 ...

 6. Р4 р 23/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 23/2023 / Датум: 13.07.2023.

  Врховни суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Милена Миловановић, адвокат из..., одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховног суда Рев2 ...

 7. Рж1 у 88/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 88/2023 / Датум: 10.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Марија Томић, адвокат из..., Улица..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору за убрзавање поступка, донео је дана 10.07.2023. годин ...

 8. Рж1 у 95/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 95/2023 / Датум: 10.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Марија Томић, адвокат из..., улица..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 152/23 од 06.06.2023. године, у предмету зашти ...

 9. Рж1 у 96/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 96/2023 / Датум: 10.07.2023.

  Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Марија Томић, адвокат из..., улица..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 151/23 од 06.06.2023. године, у предмету зашти ...

 10. Рж1 г 9/2023 1.6.6.2; 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 9/2023 / Датум: 10.07.2023.

  Врховни суд, судија Драгана Маринковић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу члана 7.став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'', бр. 40/15), у поступку заштите права на суђење у разумном ...

Pages