Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14045 резултата)
 1. Гзп1 6/2022 3.19.1.25.5; захтев за ванредно преиспитивање

  Грађанска материја / Уписници: Гзп1 / Бр. предмета: 6/2022 / Датум: 01.06.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Смиљана Манасијевић, адвокат из..., против тужених ББ и ВВ, обоје ...

 2. Рев2 1272/2022 3.5.17.1; привремени и повремени послови; 3.5.7; преображај радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1272/2022 / Датум: 30.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милица Лесковац, адвокат из..., против туженог ЈКП ...

 3. Рев 5776/2022 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5776/2022 / Датум: 26.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Марине Милановић, председника већа, Драгане Бољевић и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиоца – противтуженог АА из..., чији је пуномоћник Миодраг Тодоровић, адвокат из..., против ту ...

 4. Рев 4771/2022 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4771/2022 / Датум: 26.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирослав Пешић адвокат из..., против тужених ББ из..., чији је пуно ...

 5. Рев 3926/2022 3.1.4.18.1; заштита од насиља у породици- мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3926/2022 / Датум: 26.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., са боравиштем у..., чији је пуномоћник Милош Гарић адвокат из..., против ...

 6. Рев2 2576/2020 3.5.6; радни однос на одређено време; 3.5.15.4.2; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2576/2020 / Датум: 25.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гордана Младеновић, адвокат из..., против тужене Фра ...

 7. Рев 6417/2021 3.1.2.13.1.5; право задржавања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6417/2021 / Датум: 25.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Гордана Примовић, адвокат из..., против туженог ББ из.. ...

 8. Рев 2539/2022, Рев 2557/2022 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев, Рев / Бр. предмета: 2539/2022, 2557/2022 / Датум: 25.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Небојша Радовић и Ивана Цуцић Петровић, адвокати из..., ...

 9. Рев 8936/2021 3.1.2.8.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8936/2021 / Датум: 25.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из...,..., ББ из... и ВВ из..., чији је заједнички пуномоћник Марија Радулови ...

 10. Рев 5507/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5507/2022 / Датум: 25.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца Центра за социјални рад Општине Нови Бечеј, против тужених АА и ББ, обоје из..., ради лишења ро ...

Pages