Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2521 резултата)
 1. Рев 1023/2016 измакла добит; закон о облигационим односима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1023/2016 / Датум: 12.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Бисерка Цонић, адвокат из..., против тужене Реп ...

 2. Рев 2036/2018 породично право; измена одлуке о издржавању малолетног детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2036/2018 / Датум: 04.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., сада у..., кога заступа пуномоћник Зеди Валериа, адвокат из..., против т ...

 3. Рев 1116/2017 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1116/2017 / Датум: 30.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б.Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер- Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Ивана Чудић, адвокат из.. ...

 4. Рев 2012/2018 заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2012/2018 / Датум: 29.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Љиљана Бањац и Владимир Шеледа, а ...

 5. Рев2 390/2018 радно право; накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 390/2018 / Датум: 29.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље AA из..., чији је пуномоћник Миле Ранкић адвок ...

 6. Рев 2392/2017 накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2392/2017 / Датум: 22.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др. Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину „АА“ из. ...

 7. Прев 403/2017 закон о електронским комуникацијама; накнада трошкова-цена закупа за постављене каблове

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 403/2017 / Датум: 22.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, судије Бранка Станића и судије Гордане Ајншпилер Поповић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца „АА“ из..., улица... број..., кога у ревиз ...

 8. Рев 1127/2017 облигационо право; накнада материјалне штете ауто-такси превозницима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1127/2017 / Датум: 21.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник у поступку по ревизији Ђорђе Протић, адвокат из..., про ...

 9. Рев 159/2018 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 159/2018 / Датум: 21.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиље – противтужене AA из..., чији је пуномоћник Хајрија Јашаревић, адвокат из... ...

 10. Рев 2003/2016 накнада рехабилитационе штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2003/2016 / Датум: 21.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Никола Тадић, адвокат из..., против тужене Реп ...

Pages