Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19646 резултата)
 1. Рев2 1518/2023 3.5.9; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1518/2023 / Датум: 05.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић, Зорана Хаџића, Бранке Дражић и Весне Станковић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Бранислава Видицки, адвокат из..., против т ...

 2. Рев2 1496/2023 3.5.9; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1496/2023 / Датум: 05.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић, Зорана Хаџића, Бранке Дражић и Весне Станковић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Рајко Вукићевић, адвокат из..., против туже ...

 3. Рев2 790/2022 3.5.7; преображај радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 790/2022 / Датум: 04.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Весовић, адвокат из..., против туженог Заво ...

 4. Рев2 1383/2023 3.19.1.10; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1383/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обојица из..., које заступа Борис Сарић, адвокат из ...

 5. Рев 11068/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 11068/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА, са пребивалиштем у... и боравиштем у..., чији је пуномоћн ...

 6. Рев1 37/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 37/2022 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ружа Којић, адвокат и ...

 7. Рев 4280/2023 3.1.2.5.2; 3.1.2.8.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4280/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог АА, предузетника, грађевинска радња ''ББ''..., чији је пуномоћни ...

 8. Рев 9759/2023 3.1.1.4.6

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 9759/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ, ВВ и ГГ, свих их села..., Општина..., чији је ...

 9. Рев 14809/2022 3.1.4.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 14809/2022 / Датум: 04.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Сара Пушара адвокат из..., против тужене ББ из..., чи ...

 10. Рев 11001/2023 3.1.4.9; 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 11001/2023 / Датум: 04.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Светислав Пантовић, адвокат из..., против тужене ББ из.. ...

Pages