Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3278 резултата)
 1. Рев1 13/2019 3.11.4.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 13/2019 / Датум: 26.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ружица Лекић адвокат из..., против тужених АА из... и ББ ...

 2. Р 6367/2019 3.19.1.2 надлежност суда

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6367/19 / Датум: 25.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., против тужене Републике Србије, Високог савета судства – Први општински суд у Бе ...

 3. Р1 488/2019 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 488/2019 / Датум: 25.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца Републике Србије, Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, Казнено-п ...

 4. Рев 2706/2017 3.1.2.4.2; 3.1.2.8.2; 3.1.2.2.5

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2706/2017 / Датум: 25.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милан Младеновић, адвокат из..., против тужен ...

 5. Рев 3599/2019 лишење родитељског права; 3.1.4.11

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3599/2019 / Датум: 25.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из...-..., чији је пуномоћник Ивана Хинић Павић, адвокат из..., против тужене ББ из.. ...

 6. Рев 2648/2019 вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2648/2019 / Датум: 19.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ненад Минић адвокат из..., против туженог Б ...

 7. Рев 2699/2019 3.1.4.9 вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2699/2019 / Датум: 19.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Оливера Јованић адвокат из... против тужене ...

 8. Рев1 14/2019 накнада због повреде права на правично суђење

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 14/2019 / Датум: 18.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Весне Субић, чланова већа, у поступку за заштиту права на суђење у разумном року по предлогу предлагача АА из Београда, одлучујући о жалби п ...

 9. Рев 3229/2019 делимично лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3229/2019 / Датум: 18.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александра Гојковић, адвокат из..., против туженог ББ и ...

 10. Р 6372/2019 3.21 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6372/2019 / Датум: 18.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Наташа Десковски, адвокат из..., против тужене Републике Србије, коју заст ...

Pages