Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13887 резултата)
 1. Рев 3945/2022 3.1.4.9; вршење родитељског права; 3.1.4.4.4; односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3945/2022 / Датум: 10.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиље АА из села..., Општина..., коју заступа пуномоћник Зоран Стељић, адвокат из..., против т ...

 2. Рев 2199/2020 3.1.2.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2199/2020 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца Општине Љиг, коју заступа Заједничко правобранилаштво Града Ваљева и Општина: ...

 3. Рев 4242/2020 3.1.2.5.2; неиспуњење уговора; 3.1.2.8.3; накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4242/2020 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Жарко Попчић, адвокат из..., против туженог СЗР „Коле г ...

 4. Рев2 968/2021 3.5.15.4.2; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 968/2021 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Биљана Бранковић адвокат ...

 5. Рев 7776/2021 3.1.4.6; утврђивање материнства и очинства

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7776/2021 / Датум: 28.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА и ББ, обоје из..., против туженог ВВ из..., чији је пуномоћник Вељко Милосављевић, адвокат из..., ...

 6. Рев 3289/2020 3.19.1.25.3; 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.2.5.1; 3.19.2.2.5.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3289/2020 / Датум: 27.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Зорана Хаџића и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у ванпарничном поступку расправљања заоставштине пок. АА из..., одлучујући ...

 7. Рев 4134/2020 3.1.3.1; 3.1.4.17.1.1; 3.1.4.17.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4134/2020 / Датум: 20.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Љиљана Радић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ко ...

 8. Рев2 893/2022 додела стана; 3.1.5.1.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 893/2022 / Датум: 20.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Станоје Филиповић, адвокат из..., против тужене Репу ...

 9. Рев 4030/2022 3.19.1.9; достављање

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4030/2022 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца „Петровец“ ДОО из Бачког Петровца, чији је пуномоћник Миодраг Војновић, адвокат из..., прот ...

 10. Рев 3581/2022 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3581/2022 / Датум: 20.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Немања Кузовић, адвокат из..., против тужене Републи ...

Pages