Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 739 резултата)
 1. Р4 р 205/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 205/2022 / Датум: 11.01.2023.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из..., ул.... бр... прилаз.., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ...

 2. Рж гп 1/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж гп / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 28.12.2022.

  Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача 1. АА из..., 2. ББ из..., 3. ВВ из..., 4. ГГ из..., 5. ДД из..., 6. ЂЂ из..., које све заступа Нермин Ајдиновић, адвокат из..., о ...

 3. Р4 г 8/2022 1.6.6.4

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 8/2022 / Датум: 27.12.2022.

  Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача, АА из..., чији је пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року у предмету Основног суда у Сјеници П 48/19, донео је дана 27.12.2022. године, ...

 4. Рж г 4/2022 1.6.6.9.1; правична процена накнаде

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2022 / Датум: 22.12.2022.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из... код..., чији је пуномоћник Миодраг Рајковић, адвокат из..., решавајући о жалби предлагача изјављеној против решења Вишег суда у Београду Р4 П 195/16 од 28.09.2016. године, дана ...

 5. Рж1 гп 277/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 277/2022 / Датум: 14.12.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда Р4 Ст 41/22 од 11.10.2 ...

 6. Рж1 гп 139/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 139/2022 / Датум: 06.12.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 08. ...

 7. Рж1 гп 142/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 142/2022 / Датум: 06.12.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 08. ...

 8. Рж1 гп 147/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 147/2022 / Датум: 06.12.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 08. ...

 9. Рж1 гп 150/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 150/2022 / Датум: 06.12.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 08. ...

 10. Рж1 гп 197/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 197/2022 / Датум: 06.12.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 08. ...

Pages