Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 273 резултата)
 1. Рж1 у 160/2019 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.5. целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 160/2019 / Датум: 28.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., коју заступа пуномоћник Иво Јоксимовић, адвокат из..., ул.... бр..., поштански фах..,..., одлучујући о жалби предлагача поднетој про ...

 2. Рж1 у 10/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 10/2020 / Датум: 27.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 331/2019 од 13.12.2019. године, донео је дана 27.01.2020. године ...

 3. Рж1 р 1/2020 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 27.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Зорица Бојовић Роговић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апел ...

 4. Рж1 у 1/2020 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 27.01.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Марина М. Мијатовић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног ...

 5. Рж1 г 24/2019 16.6.7. правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 24/2019 / Датум: 22.01.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Весне Субић и Гордане Џакула, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., ББ и ВВ, обојице из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, ИИ, ЈЈ, КК, ЛЛ, ЉЉ, ММ, НН, ...

 6. Рж1 у 150/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.5 целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 150/2019 / Датум: 20.12.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр...., коју заступа Душко Аврамов, адвокат из..., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 2 ...

 7. Рж1 у 143/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.2. понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 143/2019 / Датум: 16.12.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број.., чији је пуномоћник Властимир Јанковић, адвокат из..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 239/2019 ...

 8. Рж1 у 105/2019 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.5. целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 105/2019 / Датум: 06.12.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број../.., чији је пуномоћник Милан Ж. Јовановић, адвокат из...,... број../.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 179/2 ...

 9. Рж1 у 138/2019 1.6.6.6.4 значај случаја за подносиоце представке; 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 138/2019 / Датум: 19.11.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., кога заступа као пуномоћник Младен Влашић, адвокат из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 271 ...

 10. Рж1 у 140/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 140/2019 / Датум: 18.11.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр...., ББ из..., ул.... бр...., ВВ из..., ул.... бр...., ГГ из..., ул.... бр...., ДД из..., ул.... бр...., ЂЂ из..., ул.... бр...., ЕЕ из. ...

Pages