Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 688 резултата)
 1. Прзз 16/2022 4.3; 2.5.7.1

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 16/2022 / Датум: 28.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Јелене Ивановић, Татјане Вуковић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући ...

 2. Прзз 13/2022 4.3; 2.5.28

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 13/2022 / Датум: 28.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Јелене Ивановић, Татјане Вуковић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући ...

 3. Узп 197/2022 4.1.1.12.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 197/2022 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, Гордане Џакула и Јелене Ивaновић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,......, чији је пуномоћник Ер ...

 4. Узп 402/2022 4.1.1.7; покретање првостепеног поступка; 4.1.1.4.2; рокови

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 402/2022 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из Босне и Херцег ...

 5. Узп 305/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 305/2022 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,...,..., чи ...

 6. Узп 285/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.2.1; разлози за одбацивање

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 285/2021 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., ул.... бр. ...

 7. Узп 136/2022 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 136/2022 / Датум: 24.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., број.., чи ...

 8. Узп 399/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 399/2022 / Датум: 15.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из Босне и Херцегови ...

 9. Узп 339/2022 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 339/2022 / Датум: 28.10.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., село..., чији ...

 10. Узп 352/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 352/2022 / Датум: 18.10.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Јелене Ивановић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Горданом Војновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,...,...,..., к ...

Pages