Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8275 резултата)
 1. Рж1 у 68/2019 правни лекови за убрзање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 68/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Миодраг Игњатовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 67/2019 од 18.04.2019. године, у пр ...

 2. Рев2 1590/2018 радно право; колективни уговор; накнада штете; трошкови исхране

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1590/2018 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд и то судија Весна Поповић, председник већа, у правној ствари тужилаца АА  из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Ненад Зечевић, адвокат из..., против туженог ЈКП ВВ, чији је пуномоћник Александар Бојков, адвокат из..., ради ...

 3. Р1 341/2019 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 341/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Љубица Куљић, адвокат из..., против туженог Републике Србије ...

 4. Рев 1284/2017 рента

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1284/2017 / Датум: 27.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., Општина..., чији је пуномоћник Жарко Вујовић, адвокат из..., против ...

 5. Рев 2505/2019 неблаговремена ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2505/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милорад Милићевић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ...

 6. Рж1 г 12/2019 правни лекови (жалба)

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 12/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у правној ствари предлагача АА из..., чији је пуномоћник Јован Станојевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог с ...

 7. Рж г 9/2019 извршење судских одлука

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 9/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у предмету предлагача АА и ББ из..., које заступа пуномоћник Решат Чакара, адвокат из..., ради заштите права на с ...

 8. Кзз ОК 17/2019 одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 17/2019 / Датум: 26.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у к ...

 9. Рев 2038/2019 дозвољеност ревизије (трошкови обраде кредита)

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2038/2019 / Датум: 26.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић, Биљане Драгојевић, Јелице Бојанић Керкез и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милорад Михаиловић, адвокат и ...

 10. Кд 120/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 120/2019 / Датум: 26.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичн ...

Pages