Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 12095 резултата)
 1. Рев 2768/2020 Гзп1 23/2019 3.19.1.25.2; 3.19.1.25.5

  Грађанска материја / Уписници: Рев, Гзп1 / Бр. предмета: 2768/2020, 23/2019 / Датум: 02.07.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Јован Кумборовић, адвокат из..., против тужене Општине Сјеница, коју за ...

 2. Рж1 гп 8/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 8/2020 / Датум: 30.06.2020.

  Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку подносиоца „СИМПО ШИК“ ДОО Куршумлија из Куршумлије, чији је пуномоћник Радиша Јовић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, поступајући по жалби предлагача изјављ ...

 3. Кзз 358/2020 повреда закона; чл. 439 т. 3) ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 358/2020 / Датум: 30.06.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окри ...

 4. Рж1 у 61/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.4 значај случаја за подносиоца

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 61/2020 / Датум: 25.06.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Раде Митровић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 105/2020 од 01.06.2020. го ...

 5. Кзз 539/2020 одбијен ззз; право на одбрану; чл. 74 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 539/2020 / Датум: 25.06.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Соње Павловић, Радослава Петровића, Драгомира Милојевића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, ...

 6. Рев 4846/2019 1.6.6.9; накнада- разумни рок

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4846/2019 / Датум: 24.06.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вијичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Зоране Делибашић и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., чији је пуномоћник Миле Ристић, адвокат из..., ...

 7. Рев 4999/2019 1.6.6.9; накнада- разумни рок

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4999/2019 / Датум: 24.06.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Зоране Делибашић и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., п ...

 8. Кзз 488/2020 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 488/2020 / Датум: 24.06.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записнича ...

 9. Рев 3382/2018 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3382/2018 / Датум: 24.06.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступају пуномоћници Божидар Иванишевић и Анета Миловановић, адвокати из..., проти ...

 10. Рев2 871/2020 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 871/2020 / Датум: 24.06.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ и ЗЗ, сви из..., чији је пуномоћник Бранка Лекић Врзић, адвокат ...

Pages