Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14652 резултата)
 1. Рев 4989/2019 насиље у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4989/2019 / Датум: 12.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Дане Жигић, адвокат из..., против туженог ББ из... ...

 2. Рж1 у 140/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 140/2020 / Датум: 11.12.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из...., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзавања поступка од 15.09.2020. године, донео је дана 11. ...

 3. Узп 267/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.10; право по основу пензијско инвалидског осигурања

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 267/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Добриле Страјина и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., коју заступа пуномо ...

 4. Рж1 р 41/2020 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 41/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Тодор Милошевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући по жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Бео ...

 5. Кзз 1403/2020 одбијен ззз; елемент к. дела 439 тач. 1 и тач. 2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1403/2020 / Датум: 10.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 6. Рж1 р 42/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 42/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Мирослав Ивковић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суд ...

 7. Кзз Пр 30/2020 усвојен ззз; Закон о прекршајима

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 30/2020 / Датум: 10.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 8. Рж1 г 33/2020 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 33/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Владимир Петровић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог су ...

 9. Рев2 554/2017 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 554/2017 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Катарине Манојловић Андрић, Добриле Страјина, Марине Милановић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужилаца АА из... и ББ из..., чији је пуномоћн ...

 10. Рев2 2201/2019 3.5.16.1; услови за судску заштиту

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2201/2019 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Добриле Страјина, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Милан Дробац и Ђорђе Дробац, адвокати из..., против ту ...

Pages