Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 389 резултата)
 1. Рж г 625/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 625/2016 / Датум: 08.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача Г.К. из Н.С., чији је пуномоћник З.И., адвокат из Н.С., ради заштите права на суђење у разумн ...

 2. Рж г 166/2016 дужина трошкова поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 166/2016 / Датум: 08.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари предлагача Н.К. из У., чији је пуномоћник М.Т., адвокат из У., ради заштите права на суђење у разумном ро ...

 3. Рж к 52/2016 понашање подносиоца представке и сложеност случаја

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 52/2016 / Датум: 07.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Јанка Лазаревића и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у поступку предлагача Д.М., ради заштите права на суђење у разу ...

 4. Рж г 570/2016 допринос предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 570/2016 / Датум: 07.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у предмету предлагача Г.Љ. са боравиштем у К., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о ...

 5. Рж р 10/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 10/2016 / Датум: 06.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача В.Ј. из К., чији је пуномоћник М.Ћ.- М., адвокат из К., ради заштите права на с ...

 6. Рж г 22/2016 понашање предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 22/2016 / Датум: 06.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача Удружења осигуравача Србије – Г. ф. са седиштем у Б., кога заступа С.М., адвок ...

 7. Рж г 119/2016 понашање предлагача

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 119/2016 / Датум: 06.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача С.А. из П.-Г., чији су пуномоћници Д.Т. и М.Т., адвокат из Ј., ради заштите пр ...

 8. Рж к 35/2016 целина поступка; понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 35/2016 / Датум: 05.04.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић-Дичић, председника већа, Биљане Синановић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записничарем, у поступку утврђивања повреде пра ...

 9. Рж г 264/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 264/2016 / Датум: 30.03.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари предлагача Ј.И. из Н., чији је пуномоћник В.Ј., адвокат из Н., ради заштите права на суђење у разумном ро ...

 10. Рж гп 261/2016

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж гп / Бр. предмета: 261/2016 / Датум: 24.03.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Браниславе Апостоловић и Јелене Боровац, као чланова већа, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року, предлагача М.Т. из Б., … кога заступа пун ...

Pages