Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 230 резултата)
 1. Рж р 5/2014 промена надлежности

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 5/2014 / Датум: 02.10.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Браниславе Апостоловић и Споменке Зарић, чланова већа, у предмету по захтеву предлагача Д.М. из В., …, ради ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући ...

 2. Рж к 15/2014 реформа правосудног система и разумни рок

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж к / Бр. предмета: 15/2014 / Датум: 23.09.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Јанка Лазаревића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Иваном Тркуљом Веселиновић, као записничарем, у поступку предлагача З.М., ради заштите права н ...

 3. Рж г 68/2014 разумни рок; одбачај захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 68/2014 / Датум: 18.09.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Браниславе Апостоловић и Споменке Зарић, чланова већа, у поступку предлагача Ж.М. из Б., чији је пуномоћник З.Ц., адвокат из К., за заштиту права на суђење у разумно ...

 4. Рж г 44/2014 разумни рок и непосредно виши суд; извршење

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 44/2014 / Датум: 09.09.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Адрејевић, председника већа, Браниславе Апостоловић и Миломира Николића, чланова већа, у предмету предлагача Г.Ј.Б. из Р., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предла ...

 5. Р4 р 19/2014 дужина поступка; примерена накнада

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 19/2014 / Датум: 04.09.2014.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Браниславе Апостоловић и Споменке Зарић, чланова већа, у поступку по захтеву предлагача В.Б. из С., чији је пуномоћник И.П., адвокат из С., ради заштите права на суђ ...

 6. Р4 г 20/2014- разумни рок; одбачај

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 20/2014 / Датум: 17.07.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Браниславе Апостоловић и Споменке Зарић, чланова већа, у поступку предлагача М.Д. из С., против Апелационог суда у Београду, одлучујући о захтеву предлагача за зашти ...

 7. Р4 г 14/2014- разумни рок; одбијање захтева;

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 14/2014 / Датум: 27.06.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у поступку предлагача М.З. из Н.С., улица...,чији је пуномоћник адвокат Н.М. из Б., улица..., против противник ...

 8. Рж р 1/2014 стварна надлежност

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 1/2014 / Датум: 26.06.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Миломира Николића, чланова већа, у правној ствари М.К. из С.М.,..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној ...

 9. Р4 г 11/2014- разумни рок; убрзање другостепеног поступка; накнада;

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 11/2014 / Датум: 16.06.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Виде Петровић-Шкеро, председника већа, Јелене Боровац и Божидара Вујичића, чланова већа, у поступку подносиоца захтева- предлагача М.М.M. из Ш., чији је пуномоћник адвокат Р.Л. из П., одлучујући о захте ...

 10. Р4 р 12/2014 разумни рок; убрзање поступка; примерена накнада;

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 12/2014 / Датум: 13.06.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у поступку предлагача Н.К. из Н.Б., улица..., чији је пуномоћник адвокат Ж.Н. из Б., улица..., против учесника ...

Pages