Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 26653 резултата)
 1. Узп1 1/2022 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 29.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву "Паланка промет” д.о. ...

 2. Р 101/2022 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 101/2022 / Датум: 18.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Дејан Јакимов, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији је пуном ...

 3. Р1 110/2022 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 110/2022 / Датум: 16.03.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца РФ за ПИО, Филијала Крагујевац, против туженог ГИК „1. мај“ д.о.о. Лапово варошица, ради утвр ...

 4. Рев 1670/2021 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1670/2021 / Датум: 15.09.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ивана Чобанов Јањош, адвокат у..., против тужене Репу ...

 5. Рев 2960/2021 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2960/2021 / Датум: 23.02.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић, Иване Рађеновић, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца Града Београда, кога заступа Градски правобранилац Г ...

 6. Рев 3264/2021 3.1.2.39.4; 3.1.2.8.1.6

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3264/2021 / Датум: 31.03.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Гордане Џакула и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Биљана Проданић адвокат из..., п ...

 7. Рев 3438/2022 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3438/2022 / Датум: 20.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца Стечајне масе „Сартид“ а.д. Смедерево, са седиштем у Београду, чији је пуномоћник Зоран Савкић, адво ...

 8. Рев 4070/2021 3.1.2.10

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4070/2021 / Датум: 15.12.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Славко Перески, адвокат из..., против тужених ББ из... ...

 9. Рев 5216/2022 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5216/2022 / Датум: 02.06.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужилаца мал. АА и мал. ББ обоје из..., које заступа законски заступник ВВ из..., чији је ...

 10. Рев 6682/2021 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6682/2021 / Датум: 09.11.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ненад Миловановић, адвокат из..., против туженог „Звезд ...

Pages