Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 26591 резултата)
 1. Кзз 46/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; главни претрес; скраћени поступак

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 46/2013 / Датум: 16.05.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као ...

 2. Кзз 51/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; жалба на пресуду првостепеног суда; поступак по жалби

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 51/2013 / Датум: 22.05.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као ...

 3. Кзз 53/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; повреде кривичног закона; крађа

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 53/2013 / Датум: 12.06.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Нате Месаровић, Анђелке Станковић и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као записничарем ...

 4. Кзз 54/2013 повреде кривичног закона; неуплаћивање пореза по одбитку; мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 54/2013 / Датум: 29.05.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Нате Месаровић, Горана Чавлине и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном ...

 5. Кзз 55/2013 повреде кривичног закона; разбојништво

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 55/2013 / Датум: 12.06.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Нате Месаровић, Анђелке Станковић и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као записничарем ...

 6. Кзз 58/2013 повреде кривичног закона; шумска крађа; крађа

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 58/2013 / Датум: 11.07.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић и Предрага Глигоријевића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драгано ...

 7. Кзз 59/11 повреде кривичног закона; угрожавање сигурности

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 59/11 / Датум: 31.08.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић- Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као запис ...

 8. Кзз 6/12 повреде кривичног закона; неовлашћено држање опојних дрога

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 6/12 / Датум: 01.02.2012.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као запи ...

 9. Кзз 60/2013

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 60/2013 / Датум: 03.09.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Татјаном Миле ...

 10. Кзз 66/11 повреде кривичног закона; кривична дела из споредног кривичног законодавства

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 66/11 / Датум: 13.10.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записн ...

Pages