Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19408 резултата)
 1. Прев 1832/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 1832/2022 / Датум: 27.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Предузеће за финансијске услуге и консалтинг Eos matrix ДОО Београд, чији је пуном ...

 2. Рев 8949/2023 3.19.1.25.3; ревизија против решења

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8949/2023 / Датум: 27.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиоца сада пок. АА из...,чији је правни следбеник ББ из..., коју заступа пуномоћник Борис Богдановић ...

 3. Рев 2313/2022 накнада за експроприсање непокретности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2313/2022 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, сви из..., чији је заједнички пуномоћник Вељко Милосављевић, адвокат из... ...

 4. Р1 225/2023 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 225/2023 / Датум: 27.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиоца Привредно друштво „Веслање“ д.о.о. Београд, чији је пуномоћник Александар Р. Нинковић, адвокат из Бео ...

 5. Рев 6041/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6041/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Никола Чортан, адвокат из..., против тужених ББ и ...

 6. Рев 19464/2022 3.1.2.8.3; накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 19464/2022 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у правној ствари тужиоца „Philip Morris Operation“ АД Ниш, кога заступа Небојша Станковић, адвокат из..., против туж ...

 7. Рев2 2079/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др.примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2079/2022 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић, Надежде Видић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., правног следбеника иза сада ...

 8. Рев2 876/2021 3.5.12

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 876/2021 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Енике Вег, адвокат из..., против туженог АП Војво ...

 9. Рев2 961/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 961/2023 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Драгане Маринковић и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, свих из..., чији је пуномоћник Драгољуб ...

 10. Рев 6874/2023 3.19.3.2; обезбеђење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6874/2023 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиоца Општине Петровац на Млави, коју заступа Правобранилаштво Општине ...

Pages