Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13887 резултата)
 1. Рев2 1007/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1007/2022 / Датум: 15.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Бранке Дражић, Бранислава Босиљковића и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., код..., кога заступа Душан Живковић ...

 2. Рев 4849/2020 3.1.1.2.1; јавна својина, државна својина; 3.1.1.2; својина

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4849/2020 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца- противтуженог Града Ниша, кога заступа Градско правобранилаштво, против тужен ...

 3. Рев 4679/2020 3.1.2.8.3; накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4679/2020 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Драгољуб Ђорђевић, адвокат из..., против тужене ББ из.. ...

 4. Рев 3526/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3526/2022 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Драгане Бољевић, Данијеле Николић и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Момир Станисављевић, адвокат ...

 5. Рев 8928/2021 3.1.4.11

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8928/2021 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужилаца мал. АА из..., чији је законски заступник мајка ББ и ББ из..., чији је пуномо ...

 6. Рев 2436/2022 3.1.4.16.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2436/2022 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Божо Марковић, адвокат из..., против туженог ББ из ...

 7. Рев 6159/2020 3.1.1.17; хипотека; 3.1.2.4.2; ништави уговори

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6159/2020 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Гордане Џакула, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Снежана Вукша – Беличевић, адвокат из..., против тужених ББ из..., као ...

 8. Р1 197/2022 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 197/2022 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгана Динић Јотић адвокат из..., против тужене Агенције за вође ...

 9. Рев 6676/2021 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6676/2021 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић, др Илије Зиндовића, Бранка Станића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., коју заступа пуномоћн ...

 10. Рев 2160/2020 3.11.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2160/2020 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача АА из..., ББ из... и ВВ из..., које заступа Светлана Ковачевић Јелисавчић, ...

Pages