Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3278 резултата)
 1. Рев 2819/2019 3.1.1.9.1. стицање и престанак стварне службености; 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2819/2019 / Датум: 18.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Бранислава Босиљковића, Весне Поповић и Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обојица из... чији су пуномоћници Бојан Лазар ...

 2. Рев 3436/2019 3.19.1.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3436/2019 / Датум: 18.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Мирослав Тешић и Иван Тешић, адвокати из..., против туженог ББ из..., чи ...

 3. Р1 506/2019 3.20.1 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 506/2019 / Датум: 18.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца Предузећа за производњу, трговину и услуге „АА“ ДОО..., чији је пуномоћник Светлана Анђе ...

 4. Рев 3091/2019 3.1.2.8.1.7 посебни случајеви одговорности; 3.1.2.8.3.2 обична штета и измакла корист

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3091/2019 / Датум: 12.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, др Илије Зиндовића, Бисерке Живановић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из села..., чији је пуномоћник Слободан Н ...

 5. Рев 3107/2019 3.1.2.8.1.7 посебни случајеви одговорности; 3.1.2.8.3.2 обична штета и измакла корист

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3107/2019 / Датум: 12.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, др Илије Зиндовића, Бисерке Живановић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ружица Филипови ...

 6. Рев 3336/2019 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3336/2019 / Датум: 11.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Бранислава Босиљковића, Весне Поповић и Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужилаца АА и малолетног ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Ми ...

 7. Р1 487/2019 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 487/2019 / Датум: 11.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА, адвоката из..., чији је пуномоћник Јелена Павловић, адвокат из..., против туженог „ ...

 8. Р 6348/2019 3.21. делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6348/2019 / Датум: 11.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Гордана Божиловић Петровић, адвокат из..., пр ...

 9. Р1 414/2019 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 414/2019 / Датум: 11.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Николић, адвокат из..., против тужене Националне слу ...

 10. Р1 438/2019 сукоб надлежности; 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 438/2019 / Датум: 11.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из... и ВВ из..., против туженог ГГ из..., кога заступа пуномоћник Александар Ђорђевић, ...

Pages