Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2521 резултата)
 1. Рев 401/2018 препоручена пошиљка; благовременост пријема у суду

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 401/2018 / Датум: 21.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца „АА“..., чији су пуномоћници Рајна Андрић, Лука Андрић, Предраг Брајковић, Александра Драговић, ...

 2. Рев1 9/2017 грађанско процесно право; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 9/2017 / Датум: 15.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др. Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер- Поповић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., кога заступа Маричић Драган, адвокат из..., против ту ...

 3. Прев 94/2018 стечај; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 94/2018 / Датум: 15.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у поступку по предлогу предлагача”AА” из..., кога заступа Живорад Иконовић, адвокат из... против д ...

 4. Рев 1798/2018 породично право; вршење породичног права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1798/2018 / Датум: 14.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог AA из..., кога заступа пуномоћник Бранко Чичовачки, адвокат из..., п ...

 5. Рев 154/2018 лични односи деце са другим сродницима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 154/2018 / Датум: 14.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужилаца АА из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Маја Ружић, адвокат из..., против тужене ВВ ...

 6. Прев 221/2017 брисање заложног права

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 221/2017 / Датум: 08.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у парници тужиоца Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво, Београд, против тужених ...

 7. Прев 471/2017 довољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 471/2017 / Датум: 08.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића, Гордане Ајншпилер-Поповић Звездане Лутовац, и Јелене Боровац, чланова већа, у спору по тужби тужиоца Привредно друштво за производњу, тргови ...

 8. Рев2 3072/2017 радно право; споразумни престанак радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3072/2017 / Датум: 07.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зијадин Аземи, адвокат из..., против туженог ББ..., чи ...

 9. Рев 1186/2018 породично право; издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1186/2018 / Датум: 07.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници по тужби тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Страхиња Симовић, адвокат из..., против ...

 10. Рев 1892/2016 уговор о зајму

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1892/2016 / Датум: 07.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владислав Костић, адвокат из..., против туженог ББ из ...

Pages