Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19625 резултата)
 1. Рев 9037/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 9037/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиље-противтужене АА из... и тужиоца малолетног ББ из... ...

 2. Рев 10834/2023 3.19.1.25.1.2; благовременост ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 10834/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславa Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца Општинске организације спортских риболоваца „Колубара“ Ваљево са седиштем у Ваљеву, кога заступ ...

 3. Рев 4804/2021 3.1.1.10; 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4804/2021 / Датум: 04.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ и ГГ, свих из..., чији је заједнички пуномоћник Иван Спасић, адвокат ...

 4. Рев2 1563/2023 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1563/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Никола Мирковић, адвокат из..., п ...

 5. Рев2 3010/2023 3.19.1.10; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3010/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Борис Сарић, адвокат из..., прот ...

 6. Рев2 1552/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1552/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Данијел Динчић, адвокат из..., ...

 7. Рев2 1526/2023 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1526/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Иван Јелић и Ивана Матијевић, адвокати из..., против туженог Јавн ...

 8. Рев2 712/2023 3.5.7; преображај радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 712/2023 / Датум: 04.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Вукица Мидоровић, адвокат из..., против тужене Фабрике у ...

 9. Рев2 1522/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1522/2023 / Датум: 04.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Стефан Његован, адвокат из..., против туженог ЈП '& ...

 10. Рев2 1164/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1164/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милош Вучичевић, адвокат из... ...

Pages