Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14045 резултата)
 1. Р 109/2022 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 109/2022 / Датум: 25.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против тужене Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво са седиштем у ...

 2. Рев 4171/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4171/2022 / Датум: 19.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Данијеле Николић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Војислав Љубеновић адвокат из ...

 3. Р1 238/2022 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 238/2022 / Датум: 19.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Данијеле Николић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Небојша Суботић адвокат из..., против тужене Републи ...

 4. Рев 4335/2022 3.19.2.2.5.1; расправљање заоставштине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4335/2022 / Датум: 18.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у ванпарничном предмету расправљања заоставштине пок. АА, бившег из..., одлучујући о ревизији завештајне наслед ...

 5. Рев1 2/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 2/2022 / Датум: 18.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Јелице Бојанић Керкез и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Петар Јанковић, адвокат из ...

 6. Гзп1 4/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Гзп1 / Бр. предмета: 4/2022 / Датум: 18.05.2022.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Горан Бурсаћ, адвокат из..., против туженог ББ из..., ради накнаде ...

 7. Рев 4792/2022 3.1.4.4.4; односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4792/2022 / Датум: 18.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Далиборка Раданчевић, адвокат из..., против туженог ...

 8. Прев 833/2021 3.2.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 833/2021 / Датум: 18.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић, Татјане Миљуш, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., ул.... бр...., чији ј ...

 9. Рев2 854/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 854/2022 / Датум: 18.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ и ГГ, сви из..., чији је заједнички пуномоћник Горан Стаменић, адвокат ...

 10. Рев 4828/2020 3.1.1.14; експропријација

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4828/2020 / Датум: 17.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача АА из..., кога заступа Ђорђе Калањ, адвокат из..., против противника предл ...

Pages