Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 389 резултата)
 1. Рж1 у 110/2020 1.6.6.7; Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 110/2020 / Датум: 05.10.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА,..., чији је пуномоћник Предраг Кнежевић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 286/2020 од 19.0 ...

 2. Рж1 у 106/2020 1.6.6.7; Правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.4; Дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 106/2020 / Датум: 01.10.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Иван Вељковић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 203/20 од 23.07.2020. годи ...

 3. Рж1 р 38/2019 разумни рок; 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 38/2019 / Датум: 01.10.2020.

  Врховни касациони суд, судија Зорана Делибашић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа Марија Гречић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача, изјављеној против решења Апелационог суда у Нишу Р4 23/ ...

 4. Рж1 р 34/2019 разумни рок; 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 34/2019 / Датум: 01.10.2020.

  Врховни касациони суд, судија Зорана Делибашић, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача, изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Р4 44/19 од 10.10.2019. године, дана 01.10.20 ...

 5. Р4 р 8/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 8/2020 / Датум: 30.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача АА, ББ, ВВ, свих из..., ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, свих из..., ЖЖ из..., ЗЗ и ИИ, обојице из..., ЈЈ из..., КК из..., ЛЛ из..., ЉЉ из..., ММ из..., НН из..., ЊЊ из..., ОО из..., ПП из РР... и СС, ...

 6. Рж1 г 16/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 16/2020 / Датум: 30.09.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Радослава Петровића, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., чији је пуномоћник Славица Нешић, адвокат из..., ради заштите пра ...

 7. Рж1 г 29/2020 1.6.6.5

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 29/2020 / Датум: 30.09.2020.

  Врховни касациони суд, судија Марина Милановић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Јелена Дрецун, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Београ ...

 8. Рж1 р 34/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 34/2020 / Датум: 24.09.2020.

  Врховни касациони суд, судија Јелена Боровац, у предмету предлагача AA из …, чији је пуномоћник Божур Лакетић, адвокат из …, одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 25.05.2020. године, донео је дана 24.09 ...

 9. Рж1 г 28/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 28/2020 / Датум: 23.09.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из... код..., чији је пуномоћник Слободан Драгутиновић, адвокат из..., ...

 10. Рж1 р 31/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 31/2020 / Датум: 22.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Ђура Благојевић, адвокат из..., у поступку заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог ...

Pages