Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11791 резултата)
 1. Спп 1/2020 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.1.11; 3.1.2.10

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 02.06.2020.

  ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ ВЕЗА: П 800/18 Извод из записника са III седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 02.06.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ, као непотпун, предлог Основног суда у Новом Пазару за решавање спорног правног пит ...

 2. Спп1 1/2020 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.1.11; 1.6.6.7

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 02.06.2020.

  ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ ВЕЗА: Су – 17 2019-53-3 Извод из записника са III седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 02.06.2020. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног суда у Лесковцу за решавање спорног правног питања. О б р ...

 3. Кзз ОК 6/2020 одбијен ззз; недозвољен доказ; елементи к.дела; к.дело чл. 366 ст. 1 кз трговина утицајем

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 6/2020 / Датум: 02.06.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Соње Павловић, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кр ...

 4. Кзз 397/2020 одбијен ззз; 438 ст. 2 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 397/2020 / Датум: 02.06.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Соње Павловић, Радослава Петровића, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кр ...

 5. Р1 611/2019 3.20.1 сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 611/2019 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиље АА из села..., чији је пуномоћник Миомир Тасић адвокат из..., против туженог ЈП „ББ“...- у ли ...

 6. Рев 4603/2019 3.19.1.25.1.2; благовременост ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4603/2019 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Добрила Станковић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чи ...

 7. Рев 1814/2020 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1814/2020 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ђорђе Здравковић адвокат из..., против тужених ББ из... и ВВ из ...

 8. Рев 2023/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2023/2020 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина, Марине Милановић, Данијеле Николић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бојан Тркуља, адв ...

 9. Рев 1962/2020 враћање на допуну

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1962/2020 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Зоран Бенић, адвокати из..., против тужен ...

 10. Рев 2022/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија- враћање

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2022/2020 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Драган Ђилас и Марија Јоксовић, адвокати из..., против туж ...

Pages