Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11656 резултата)
 1. Р1 722/2019 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 722/2019 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Јелена Стојановић, адвокат из..., против туженог ЈП Дирекција за ...

 2. Рев2 1063/2020 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1063/2020 / Датум: 27.05.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Гордане Комненић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Травица, адвокат из..., ...

 3. Рж1 у 31/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 31/2020 / Датум: 26.05.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., улица... бр..., кога заступа као пуномоћник Вера Биљетина, адвокат из...,... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 390/1 ...

 4. Узп 364/2019 4.1.2.7.1; преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.7.2; понављање управно-судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 364/2019 / Датум: 22.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву „АА Банке“ АД... у..., Булева ...

 5. Рев2 2884/2016 3.19.1.25.1; ревизија; 3.1.2.8.3.6; накнада материјалне штете због смрти, телесне повреде или оштећења здравља; 3.1.2.15.1; време потребно за застарелост

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2884/2016 / Датум: 22.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Живко Остојић, адвокат из..., против тужене Ре ...

 6. Узп1 1/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.1; управни спор; 4.2.2; просвета

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 1/2020 / Датум: 22.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Весне Субић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из …, улица … бр. …, кој ...

 7. Р4 р 4/2020 1.6.6.2 разуман рок- грађански поступци

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзавање поступка у предмету Врховно ...

 8. Рев2 269/2018 3.5.15.4.8; технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 269/2018 / Датум: 21.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Дејан Илић, адвокат из..., против тужене ...

 9. Р1 166/2020 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 166/2020 / Датум: 21.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., кога заступа пуномоћник Илић Вукашин, адвокат из..., против туженог „ББ“ д.о.о. ...

 10. Кзз 316/2020 погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 316/2020 / Датум: 21.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету ок ...

Pages