Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13116 резултата)
 1. Р4 г 23/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 23/2020 / Датум: 17.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Божидар Вујичић, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховног касационог суда Рев 184/2020, након спроведеног испитн ...

 2. Рев 3693/2019 3.1.4.17.6; имовински односи чланова породичне заједнице

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3693/2019 / Датум: 17.09.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Марине Милановић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ обоје из..., чији је пуномоћник Млађан Ивановић ...

 3. Кзз 280/2020 усвојен ззз; преиначено; ослобођен оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 280/2020 / Датум: 17.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгомира Милојевића, Мирољуба Томића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем ...

 4. Кзз 903/2020 одбијен ззз; елементи крив. дела увреда; чл. 170 ст. 2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 903/2020 / Датум: 17.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгомира Милојевића, Мирољуба Томића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем ...

 5. Рев 3642/2020 3.1.4.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3642/2020 / Датум: 17.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиље-противтужене АА из..., чији је пуномоћник Драгана Дамјановић адвокат из..., против ...

 6. Рев2 719/2018 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 719/2018 / Датум: 17.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Малина Ђокић адвокат из..., против туженог ХТТ „Пали ...

 7. Кзз 867/2020 одбијен ззз; прекорачење опт. акта; чл. 438 ст. 1 т. 9

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 867/2020 / Датум: 17.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Драгомира Милојевића, Мирољуба Томића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем ...

 8. Рж 1 гп 12/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 12/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача ИК – СПЕДИТОР д.о.о. Нови Сад, чији је пуномоћник Дане Кораћ, адвокат у..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по ...

 9. Рж1 гп 10/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 10/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку зa заштиту права на суђење у разумном року предлагача „Градитељ – Пројект“ д.о.о. Ковин, поступајући по жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда Р4 и 1/20 ...

 10. Рж1 гп 13/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 13/2020 / Датум: 16.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Татјана Матковић Стефановић, у поступку зa заштиту права на суђење у разумном року предлагача Предузеће за производњу и продају софтвера „Adacco.net“ д.о.о. Београд, чији је пуномоћник Светлана Бобић, адвокат из..., поступа ...

Pages