Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8275 резултата)
 1. Рж1 у 79/2019 правни лек за убрзаање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 79/2019 / Датум: 25.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 147/2019 од 22.05.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумн ...

 2. Рж1 у 80/2019 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 80/2019 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр.., чији је пуномоћник Милица Спасојевић, адвокат из..., ул.... бр..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног су ...

 3. Рев 2030/2017 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2030/2017 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА..., против тужене ББ из..., чији је пуномоћник Будимир Дринчић, адвокат из..., ради исплате, од ...

 4. Рев1 8/2017 прекид поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 8/2017 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, у поступку поновног одлучивања о жалби ...

 5. Рев2 2031/2017 Гж-ап1 38/2017 359 зарада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2, Гж-Ап 1 / Бр. предмета: 2031/2017, 38/2017 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из..., ЖЖ из..., ЗЗ из..., ИИ из... ...

 6. Рев 2079/2017 испуњење обавеза

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2079/2017 / Датум: 21.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Зоран Павловић, адвокат из..., против туженог ЈП Б ...

 7. Рев2 2452/2017 одбијање закључења анекса уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2452/2017 / Датум: 20.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Чедомир Голубовић, адвокат из..., против туженог ББ ДОО, ради пониш ...

 8. Узп 185/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 185/2019 / Датум: 20.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога заступа ...

 9. Узп 187/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 187/2019 / Датум: 20.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога заступа ...

 10. Узп 133/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 133/2019 / Датум: 20.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога заступа ...

Pages