Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 26653 резултата)
 1. Кзз 70/2013 повреде кривичног закона; амнестија

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 70/2013 / Датум: 05.09.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић- Томић и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Татјаном Милен ...

 2. Кзз 71/11 битне повреде одредаба кривичног поступка; радње доказивања; главни претрес

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 71/11 / Датум: 02.11.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као запи ...

 3. Кзз 72/11 повреде кривичног закона; разбојништво

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 72/11 / Датум: 02.11.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као запи ...

 4. Кзз 74/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; жалба на пресуду првостепеног суда; поступак по жалби

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 74/2013 / Датум: 21.08.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Бате Цветковића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као з ...

 5. Кзз 77/11 битне повреде одредаба кривичног поступка; тужилац

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 77/11 / Датум: 23.11.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као записн ...

 6. Кзз 79/11 међународна правна помоћ у кривичним стварима; рокови

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 79/11 / Датум: 23.11.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као запи ...

 7. Кзз 8/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; одлуке другостепеног суда по жалби

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 8/2013 / Датум: 13.02.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Драгише Ђорђевића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као за ...

 8. Кзз 80/2013 повреде кривичног закона; амнестија

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 80/2013 / Датум: 13.08.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Нате Месаровић, Горана Чавлине и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривично ...

 9. Кзз 81/11 битне повреде одредаба кривичног поступка; жалба на пресуду првостепеног суда

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 81/11 / Датум: 16.11.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић- Томашев и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као записн ...

 10. Кзз 81/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; жалба на пресуду првостепеног суда; поступак по жалби

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 81/2013 / Датум: 13.08.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Нате Месаровић, Горана Чавлине и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривично ...

Pages