Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14009 резултата)
 1. Рев 2319/2022 3.19.1.25.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2319/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у ванпарничном поступку по захтеву Централног извршног органа Републике Аустрије, за враћање малолетне деце АА и ...

 2. Рев2 2907/2020 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2907/2020 / Датум: 12.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милија Трифуновић адвокат из..., против тужене Репуб ...

 3. Рев 4019/2022 3.1.2.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4019/2022 / Датум: 12.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ђуро Живковић, адвокат из.., против тужених Републи ...

 4. Рев 7251/2021 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7251/2021 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиља АА, ББ и ВВ, свих из..., чији је заједнички пуномоћник Стеван Протић, адвокат из..., против тужен ...

 5. Прев 665/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 665/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Београд, чији је пуномоћник Александар Будалић, адвокат у..., пр ...

 6. Рев 7934/2021 3.1.2.22; зајам, кредит

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7934/2021 / Датум: 12.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Душан Игњатовић и Мирослав Ристић, адвокати из..., ...

 7. Спп 2/2022 3.19.1.; 3.19.1.26.4

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 2/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 13594/20 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Трећег основног суда у Београду за решавање спорног правног питањ ...

 8. Спп1 1/2022 3.1.2.15.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 9936/21 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев за решавање спорног правног питања у предмету Привредног суда у Београду ...

 9. Рев 3945/2022 3.1.4.9; вршење родитељског права; 3.1.4.4.4; односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3945/2022 / Датум: 10.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиље АА из села..., Општина..., коју заступа пуномоћник Зоран Стељић, адвокат из..., против т ...

 10. Рев 2199/2020 3.1.2.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2199/2020 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца Општине Љиг, коју заступа Заједничко правобранилаштво Града Ваљева и Општина: ...

Pages