Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14045 резултата)
 1. Rev 615/2022 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 615/2022 / Датум: 17.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Драгане Бољевић, Катарине Манојловић Андрић и Гордане Џакула, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Владимир Јорданов, ...

 2. Рев 3675/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3675/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиоца ДОО ''Екоградња-пројект С.Г.'' из Ковина, кога у ревизијском поступку заступ ...

 3. Рев 4774/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4774/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца „Екоградња- пројект С.Г.“ са седиштем у Ковину, чији је пуномоћник Никола Мађинца, адвокат из ...

 4. Рев 2319/2022 3.19.1.25.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2319/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у ванпарничном поступку по захтеву Централног извршног органа Републике Аустрије, за враћање малолетне деце АА и ...

 5. Рев2 2907/2020 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2907/2020 / Датум: 12.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милија Трифуновић адвокат из..., против тужене Репуб ...

 6. Рев 4019/2022 3.1.2.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4019/2022 / Датум: 12.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ђуро Живковић, адвокат из.., против тужених Републи ...

 7. Рев 7251/2021 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7251/2021 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиља АА, ББ и ВВ, свих из..., чији је заједнички пуномоћник Стеван Протић, адвокат из..., против тужен ...

 8. Прев 665/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 665/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Београд, чији је пуномоћник Александар Будалић, адвокат у..., пр ...

 9. Рев 7934/2021 3.1.2.22; зајам, кредит

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7934/2021 / Датум: 12.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Душан Игњатовић и Мирослав Ристић, адвокати из..., ...

 10. Рев 3267/2022 3.19.1.25.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3267/2022 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зоран Атељевић, адвокат из..., против тужених „Медијска мрежа“ ДОО Б ...

Pages