Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19646 резултата)
 1. Рев2 1554/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1554/2023 / Датум: 04.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиља АА из..., ББ из..., ВВ из... и ГГ из..., чији је пуномоћник Јелена Вуковић, адво ...

 2. Рев 11187/2023 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 11187/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у предмету извршења извршног повериоца АА из села..., чији је пуномоћник Новица ...

 3. Прев 2002/2022 3.1.2.13.1.4; побијање дужникових правних радњи

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 2002/2022 / Датум: 04.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца-противтуженог АА из..., чији су пуномоћници Славиша Мрдаковић, адвока ...

 4. Рев2 810/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 810/2023 / Датум: 04.05.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Драгане Бољевић, Радославе Мађаров и Зорице Булајић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милица Петрови ...

 5. Рев2 240/2022 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 240/2022 / Датум: 04.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Жарко Гајић, адвокат из..., против ...

 6. Рев2 1415/2023 3.5.9; зарада; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1415/2023 / Датум: 28.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић, Бранислава Босиљковића, Звездане Лутовац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Борис Сарић, адвокат из..., ...

 7. Рев2 529/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др.примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 529/2023 / Датум: 28.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић, Бранислава Босиљковића, Звездане Лутовац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Данијел Динчић, адвокат из.. ...

 8. Прев 1832/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 1832/2022 / Датум: 27.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Предузеће за финансијске услуге и консалтинг Eos matrix ДОО Београд, чији је пуном ...

 9. Рев 8949/2023 3.19.1.25.3; ревизија против решења

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8949/2023 / Датум: 27.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиоца сада пок. АА из...,чији је правни следбеник ББ из..., коју заступа пуномоћник Борис Богдановић ...

 10. Рев 2313/2022 накнада за експроприсање непокретности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2313/2022 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, сви из..., чији је заједнички пуномоћник Вељко Милосављевић, адвокат из... ...

Pages