Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3278 резултата)
 1. Рев 2682/2019 издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2682/2019 / Датум: 05.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Нада Драгутиновић Миличевић, адвокат из... ...

 2. Рев 3064/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3064/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из.., чији је пуномоћник Ружица Филиповић, адвокат из. ...

 3. Р 6354/2019 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6354/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник Иванка Драговић, адвокат из..., против тужене Републике Србије – Министа ...

 4. Рев 3033/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3033/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Божидара Вујичића, Бранислава Босиљковића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села...,..., чији је пуномоћник Миланка Цветковић, ...

 5. Рев 3097/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3097/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Божидара Вујичића, Бранислава Босиљковића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ружица Филиповић, адвокат из ...

 6. Рев 3112/2019 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3112/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Слободан Нешић, адвокат из... ...

 7. Рев 2826/2019 одређивање и престанак издржавања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2826/2019 / Датум: 05.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Рудин Лагунџић адвокат из..., против тужен ...

 8. Рев 2992/2019 заштита од насиља у породици- мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2992/2019 / Датум: 05.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиља – противтужених АА и ББ, обе из..., чији је заједнички пуномоћник Владим ...

 9. Рев 2885/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2885/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Драгана Ђилас, адвокат из..., ...

 10. Рев2 2273/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2273/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Вељко Михајловић, адвокат из..., против туженог ББ из..., кога зас ...

Pages