Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13887 резултата)
 1. Рев 3983/2021 3.1.2.4.2; 3.1.2.3.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3983/2021 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., правног следбеника сада пок. ББ, бив. из..., кога заступа пуномоћник Лидија Ђ ...

 2. Рев 3740/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3740/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Маријана Тонић, адвокат из..., против туженог ВВ из.. ...

 3. Рев 3067/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3067/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Станиша Стаменковић, адвокат из..., ...

 4. Рев 3189/2022 затезна камата; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.1.2.13.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3189/2022 / Датум: 13.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Снежана Санковић Цонић ...

 5. Рев 3690/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3690/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Срђан Ивковић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији је пуно ...

 6. Рев2 865/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др. примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 865/2022 / Датум: 08.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Бранислава Босиљковића, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца – противтуженог АА из..., чији је пун ...

 7. Рев 1736/2020 3.1.2.8.3.2; обична штета и измакла корист

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1736/2020 / Датум: 07.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца Републичког фонда за здравствено осигурање, са седиштем у Београду, чији је пуномо ...

 8. Рев2 1467/2020 3.5.15.4.2; повреда радне обавезе; 3.5.15.4.3; непоштовање радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1467/2020 / Датум: 07.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Љубица Жикић адвокат из..., против т ...

 9. Рев 4778/2020 3.1.2.8.2; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4778/2020 / Датум: 07.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Марине Милановић, председника већа, Драгане Бољевић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, сви из..., чији је пуномоћник Пеђа Мил ...

 10. Рев2 2314/2021 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2314/2021 / Датум: 07.04.2022.

  Врховни касациони суд, судија Добрила Страјина, председник већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милан Видаковић, адвокат из..., против туженог ЈП „Електропривреда Србије“ Београд- Огранак РБ „Колубара“ Лазаревац, ради накнаде штете, одлучу ...

Pages