Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8275 резултата)
 1. Рж1 у 74/2019 правни лек убрзање поступка; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 74/2019 / Датум: 19.06.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,......, кога заступа пуномоћник Миодраг Игњатовић, адвокат из...,......, одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 86/19 од 25.04.2019. ...

 2. Кзз 582/2019 неблаговремена допуна захтева

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 582/2019 / Датум: 19.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичном пр ...

 3. Кзз 625/2019 недозвољени разлози

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 625/2019 / Датум: 19.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривич ...

 4. Кзз 571/2019 трошкови поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 571/2019 / Датум: 19.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

 5. Кзз 635/2019 2.4.1.22.1.1.4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 635/2019 / Датум: 19.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

 6. Кд 111/2019 надлежност и састав суда

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 111/2019 / Датум: 19.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног AA, зб ...

 7. Кзз 599/2019 одбијен захтев; повреда закона 439 ст. 1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 599/2019 / Датум: 18.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 8. Кзз 601/2019 незаконит доказ; прекорачење оптужбе; изузеће

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 601/2019 / Датум: 18.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 9. Кзз ОК 16/2019 прекорачење оптужбе; забрана преиначења на штету окривљеног; погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 16/2019 / Датум: 18.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 10. Кзз Пр 16/2019 усвојен ззз; прекршајно право

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 16/2019 / Датум: 18.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

Pages