Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11791 резултата)
 1. Р1 699/2019 3.20.1; сукоб надлежности- грађанско право

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 699/2019 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Миомир Тасић адвокат из..., против туженог ЈП „ББ“... – у ликви ...

 2. Рев2 465/2020 3.5.15.4.8 технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 465/2020 / Датум: 28.05.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., ул.... број..., чији је пуномоћник Стеван Васић, адвокат у..., против туженог ББ А ...

 3. Рев2 539/2020 3.7; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 539/2020 / Датум: 28.05.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Петар Здравковић, адвокат у..., против туженог Града Зајечара, ...

 4. Рев 2144/2020 3.1.2.8.4; накнада нематеријалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2144/2020 / Датум: 28.05.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић, Добриле Страјина, Бранислава Босиљковића и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милан Караћ, адво ...

 5. Кзз ОК 5/2020 погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 5/2020 / Датум: 28.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 6. Кзз 330/2020 непостојање елемената крив. дела; 2.4.1.22.1.2.1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 330/2020 / Датум: 28.05.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету о ...

 7. Рж1 р 4/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2020 / Датум: 27.05.2020.

  Врховни касациони суд, судија Јелена Боровац, у предмету предлагача АА из села... код..., чији је пуномоћник Зоран Радојевић, адвокат из... одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Нишу Р4 р 18/19 од 25.12.2019. године, до ...

 8. Р 61/2020 3.21; делегација

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 61/2020 / Датум: 27.05.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звезданe Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље AA из..., чији је пуномоћник Зорица Бојовић Роговић, адвокат из..., против тужене Републике Србије ...

 9. Рев2 1804/2018 3.5.15.4.3; непоштовање радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1804/2018 / Датум: 27.05.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Малина Ђокић, адвокат из..., против туженог „ББ“ а.д. ...

 10. Рев2 2570/2018 3.5.15.4.8; технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2570/2018 / Датум: 27.05.2020.

    Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Александар Остојин, адвокат из..., против туженог ДОО „ББ“..., чиј ...

Pages