Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 11204 резултата)
 1. Кзз 140/2020 усваја се утврђује повреда 439 т.1. зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 140/2020 / Датум: 03.03.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Зорана Таталовића, Соње Павловић, Радослава Петровића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Андреом Јаковљев ...

 2. Узп 250/2019 4.1.2.7.1. Захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.3. Тужбе због недоношења решења

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 250/2019 / Датум: 28.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога ...

 3. Кзз 48/2020 недозвољене полне радње

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 48/2020 / Датум: 27.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Соње Павловић и Драгомира Милојевића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пр ...

 4. Рев 2100/2019 1.14.1 дискриминација; основ

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2100/2019 / Датум: 27.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Божидара Вујичића, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., против тужених Оп ...

 5. Прзз 3/2020 2.5.29. Захтев за заштиту законитости; 2.5.15. Трошкови прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 3/2020 / Датум: 27.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Веска Крстајића, Радослава Петровића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, ...

 6. Рев 2827/2019 3.19.1.25.6.6; 3.19.1.25.6.6.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2827/2019 / Датум: 27.02.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бојан Перић, адвокат из..., против тужених ББ из... и „ВВ“ ДО ...

 7. Кзз 156/2020 прекорачење оптужбе непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 156/2020 / Датум: 27.02.2020.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предм ...

 8. Рев 916/2020 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3; посебна ревизија; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 916/2020 / Датум: 27.02.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић, Jасминке Станојевић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку предлагача АА из...,..., чији је пуномоћник Александар Милеуснић, адво ...

 9. Рев 968/2020 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3; посебна ревизија; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 968/2020 / Датум: 27.02.2020.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић, Jасминке Станојевић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку предлагача АА из..., чији је пуномоћник Александар Милеуснић, адвокат ...

 10. Прзз 25/2019 2.5.29.1 захтев за заштиту законитости; 2.5.3 одговорност за прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 25/2019 / Датум: 27.02.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Веска Крстајића, Радослава Петровића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, ...

Pages