Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 742 резултата)
 1. Рев2 3374/2021 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3374/2021 / Датум: 15.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Драгане Бољевић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., коју заступа Драгана Милутиновић адвокат из ...

 2. Кзз ОК 14/2023 439 тачка 2) 43) зкп у вези члана 62 кз

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 14/2023 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Врховног суда Немањом Симићевићем, као записничарем, у крив ...

 3. Рев 19648/2022 3.1.1.14; експропријација

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 19648/2022 / Датум: 15.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића, Мирјане Андријашевић, Марије Терзић и Надежде Видић, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., чији је пуномоћник Срђан Алексић, адвокат из..., против проти ...

 4. Кзз 602/2023 439 тачка 1. у вези 194 став 1 кз; последица дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 602/2023 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Врховног суда Немањом Симићевићем, као записничарем, у крив ...

 5. Кзз 611/2023 438 став 2 т. 1; 94 став 1 тачка 2 тазбинско сродство други степен; 439 тачка 1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 611/2023 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Врховног суда Немањом Симићевићем, као записничарем, у крив ...

 6. Кзз 594/2023 одбија се ззз; 438 ст. 2 тач. 1 зкп; незаконити докази (чл. 300 зкп); 439 тач. 1 зкп; повреда кр. поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 594/2023 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Машом Денић, записничарем, у кривичном предмету окривљеног ...

 7. Кзз 612/2023 чл. 438 ст. 1 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 612/2023 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Машом Денић, записничарем, у кривичном предмету окривљеног ...

 8. Рев 11844/2022 3.1.1.4.1; стицање својине правним послом; 1.8.5; дом

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 11844/2022 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића, Мирјане Андријашевић, Марије Терзић и Надежде Видић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Миле Чогурић, адвокат из..., проти ...

 9. Рев2 3183/2021 3.5.5.4.2; 3.5.15.4.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3183/2021 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Десимир Караматраковић адвокат из..., против туженог „РОСА“ д.о.о Суб ...

 10. Рев2 1234/2023 3.1.2.8.3; накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1234/2023 / Датум: 15.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш, Татјане Матковић Стефановић, Јасмине Стаменковић и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из... и ГГ из..., чији је заједничк ...

Pages