Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14045 резултата)
 1. Рев2 1306/2021 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1306/2021 / Датум: 12.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић, Бисерке Живановић, Јелице Бојанић Керкез и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је заједнички пуномоћник адвокат Жарко ...

 2. Спп 2/2022 3.19.1.; 3.19.1.26.4

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 2/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 13594/20 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Трећег основног суда у Београду за решавање спорног правног питањ ...

 3. Спп1 1/2022 3.1.2.15.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп1 / Бр. предмета: 1/2022 / Датум: 11.05.2022.

  ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: П 9936/21 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев за решавање спорног правног питања у предмету Привредног суда у Београду ...

 4. Рев 3945/2022 3.1.4.9; вршење родитељског права; 3.1.4.4.4; односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3945/2022 / Датум: 10.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиље АА из села..., Општина..., коју заступа пуномоћник Зоран Стељић, адвокат из..., против т ...

 5. Рев 2199/2020 3.1.2.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2199/2020 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца Општине Љиг, коју заступа Заједничко правобранилаштво Града Ваљева и Општина: ...

 6. Рев 4242/2020 3.1.2.5.2; неиспуњење уговора; 3.1.2.8.3; накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4242/2020 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Жарко Попчић, адвокат из..., против туженог СЗР „Коле г ...

 7. Рев2 968/2021 3.5.15.4.2; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 968/2021 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Биљана Бранковић адвокат ...

 8. Рев2 412/2022 3.5.15.4.2; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 412/2022 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Слободан Јовановић адвока ...

 9. Рев2 1040/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1040/2022 / Датум: 05.05.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић, др Илије Зиндовића, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Зоран Јав ...

 10. Рев2 1256/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1256/2022 / Датум: 05.05.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић, др Илије Зиндовића, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћ ...

Pages