Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3278 резултата)
 1. Р 6343/2019 3.21. делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6343/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца AA, чији је пуномоћник Александар Јаневски адвокат из..., против туженог ББ из..., р ...

 2. Рев 3074/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија; 3.1.2.8.1.4. облигационо право-због неправилног и незаконитог рада предузећа, других

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3074/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Бисерке Живановић и Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиљe АА из села..., чији је пуномоћник Стефан Нешић, а ...

 3. Рев 2729/2019 3.1.4.18.1 мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2729/2019 / Датум: 05.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Радомир Петрић, адвокат из..., против тужено ...

 4. Рев 2895/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија; 3.19.1.25.3 ревизија против решења; 3.19.1.10 трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2895/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Бисерке Живановић и Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Бурић, адво ...

 5. Рев 2896/2019 3.19.1.10. трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2896/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Бисерке Живановић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милош Васић адвок ...

 6. Рев 3210/2019 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3210/2019 / Датум: 05.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Иван Тоскић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ч ...

 7. Рев 2542/2019 заштита од насиља у породици; мере зештите; 3.1.4.18.1.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2542/2019 / Датум: 05.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обе из..., Општина..., чији је заједнички пуномоћник Драган Величковић, ...

 8. Рев 3011/2019 3.19.1.25.1.4. пос. ревизија; 3.1.2.8.1.4 због неправилног и незаконитог рада предузећа, других правних лица и држ. органа; 3.1.2.8.3 накнада мат. штете; 3.19.1.26.4 поступак у споровима мале вредности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3011/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Бисерке Живановић и Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиљe АА из села..., чији је пуномоћник Ружица Филипови ...

 9. Рев 3090/2019 3.19.1.25.1.4. пос. ревизија; 3.1.2.8.1.4 због неправилног и незаконитог рада предузећа, других правних лица и држ. органа; 3.1.2.8.3 накнада мат. штете; 3.19.1.26.4 поступак у споровима мале вредности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3090/2019 / Датум: 05.09.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића, Бисерке Живановић и Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиоца AA из села..., чији је пуномоћник Ружица Филипов ...

 10. Рев 3121/2019 3.1.4.1.6.5

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3121/2019 / Датум: 05.09.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милица Видић адвокат из..., против тужених ...

Pages