Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19646 резултата)
 1. Р1 225/2023 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 225/2023 / Датум: 27.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиоца Привредно друштво „Веслање“ д.о.о. Београд, чији је пуномоћник Александар Р. Нинковић, адвокат из Бео ...

 2. Рев2 480/2023 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 480/2023 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из... и ВВ из..., чији је заједнички пуномоћник Иван Иванковић, адв ...

 3. Рев 15394/2022 3.19.1.24.2.3; 3.1.2.8.3.6; накнада материјалне штете- због смрти, телесне повреде или оштећења здравља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 15394/2022 / Датум: 27.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгомир Станисављевић, адвокат из..., против туженог „ДДОР Нови Сад“ АД ...

 4. Рев2 3167/2022 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3167/2022 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милош Кукурековић, адвокат из..., против туженe Општ ...

 5. Рев2 357/2023 3.5.9; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 357/2023 / Датум: 27.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милош Ку ...

 6. Рев 6041/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6041/2023 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Никола Чортан, адвокат из..., против тужених ББ и ...

 7. Рев 19464/2022 3.1.2.8.3; накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 19464/2022 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у правној ствари тужиоца „Philip Morris Operation“ АД Ниш, кога заступа Небојша Станковић, адвокат из..., против туж ...

 8. Рев2 2079/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др.примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2079/2022 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Драгане Миросављевић, Надежде Видић, Мирјане Андријашевић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., правног следбеника иза сада ...

 9. Рев2 876/2021 3.5.12

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 876/2021 / Датум: 26.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Енике Вег, адвокат из..., против туженог АП Војво ...

 10. Рев2 961/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 961/2023 / Датум: 26.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Драгане Маринковић и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, свих из..., чији је пуномоћник Драгољуб ...

Pages