Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 389 резултата)
 1. Рж1 у 67/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.3; понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 67/2020 / Датум: 15.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из..., насеље... број..., чији је пуномоћник Нађа Милутиновић, адвокат из..., улица... број..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 11 ...

 2. Рж1 р 28/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 28/2020 / Датум: 09.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Јелена Боровац, у предмету предлагача AA из..., чији је пуномоћник Гордана Божиловић Петровић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог ...

 3. Рж1 гп 11/2020 1.6.6.7; Правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 11/2020 / Датум: 07.09.2020.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача „IK SPEDITOR“ ДОО Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Булевар Јаше Томића бр. 24, чији је пуномоћник Дане Кораћ, адвокат из..., ул...., ради заштите права н ...

 4. Rž1 g 17/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 17/2020 / Датум: 03.09.2020.

    Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Петар Тодоровић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог су ...

 5. Рж1 р 27/2020 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 27/2020 / Датум: 03.09.2020.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Добрила Милаковић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача због неодлучивања о приговору ради убрзавања поступка у предмету Апелационог суда у Б ...

 6. Рж1 у 103/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 103/2020 / Датум: 31.08.2020.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Данијела Јелисијевић Самац, адвокат из...,..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 123/2020 од 30.07.2020. г ...

 7. Рж1 г 9/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 9/2020 / Датум: 31.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Јелена Боровац, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Анита Н Нуховић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због неодлучивања по приговору ради заштите права на суђење у разумном року у предм ...

 8. Рж1 р 23/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 23/2020 / Датум: 31.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Јелена Боровац, у предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници Александар Самуиловић и Миливоје Судимац, адвокати из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Р4 р 3/20 од 1 ...

 9. Рж1 г 13/2020 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 13/2020 / Датум: 31.08.2020.

  Врховни касациони суд, судија Јелена Боровац, у правној ствари предлагача АА из..., чији је пуномоћник Никола Томашевић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Р4 г 4/20 од 28.02.2020. године, дан ...

 10. Рж1 у 84/2020 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.2; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 84/2020 / Датум: 28.08.2020.

    Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 126/2020 од 03.07.2020. године, у предмету заштите права на суђење у разумном ...

Pages