Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 230 резултата)
 1. Рж1 у 4/2019 целовитост поступка; значај случаја подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2019 / Датум: 24.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,..., чији је пуномоћник Јово Борић, адвокат из...,..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 313/2018 од 27.12.2018. године, у пре ...

 2. Рж1 уп 2/2018 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2018 / Датум: 24.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Прекршајног апелационог суда – Одељење у Нишу Р4 ОП 2/18 од 05.11.2018. године, у предмету заштите пра ...

 3. Рж1 у 138/2018 понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 138/2018 / Датум: 13.11.2018.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,......, ББ из...,......, ВВ из...,......, ГГ из...,......, ДД из...,......, ЂЂ из...,......, ЕЕ из...,......, ЖЖ из...,......, ЗЗ из...,......, ИИ из...,......, ЈЈ из ...

 4. Рж1 гп 2/2018 недозвољеност жалбе

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2018 / Датум: 26.01.2018.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Ајншпилер-Поповић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача “АА” из..., кога заступа пуномоћник Мирослав Тешић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због непоступања Привре ...

 5. Рж1 гп 4/2018 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2018 / Датум: 25.01.2018.

  Врховни касациони суд, судија Горданa Ајншпилер Поповић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача AA из …, кога заступа пуномоћник Владимир Ристић, адвокат из …, одлучујући по жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апела ...

 6. Рж1 г 13/2017 понашање подносиоца приговора

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 13/2017 / Датум: 31.08.2017.

  Врховни касациони суд, судија Миломир Николић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача и о жалби ББ из... изјављеним против решења Апелационог суда у Београду Р4 г 36/17 од 29.06.2017. год ...

 7. Рж1 гп 7/2017 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 7/2017 / Датум: 10.04.2017.

  Врховни касациони суд, судија Горданa Ајншпилер Поповић, у поступку заштите права на суђење у разумном року подносиоца „АА“ предузетник ББ из..., кога заступа пуномоћник Мирослав Тешић, адвокат из..., одлучујући по жалби предлагача против решења Привредно ...

 8. Рж р 279/2016 Хитност поступка и понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 279/2016 / Датум: 28.12.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари предлагача AA из..., чији је пуномоћник Маја Војводић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у р ...

 9. Рж г 1363/2016 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1363/2016 / Датум: 21.12.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у предмету предлагача AA из...,......, одлучујући о жалби предлагача, изјављенoj против решења Апелационог су ...

 10. Рж г 1140/2016 Понашање суда и подносиоца захтева

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж г / Бр. предмета: 1140/2016 / Датум: 21.12.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Срђан Сурла, адвокат из..., ради заштите права на ...

Pages